Innenriks

– Flytt regjeringskvartalet vekk fra Oslos dyreste og mest koronavennlige tomter

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener koronakrisen bør føre til at byggingen av det nye regjeringskvartalet stanses.

Bilde 1 av 2

Jan Ludvig Andreassen, samfunnsdebattant og sjeføkonom i Eika Gruppen, har kastet seg inn i debatten om det nye regjeringskvartalet.

Han har lenge ment at det er en svært dårlig idé å presse departementene sammen i høyhus midt i Oslo sentrum. På sin blogg skrev han nylig at det nå må tenkes helt nytt når det gjelder byutvikling og viste til at koronapandemien rammer storbyene hardest.

Andreassen beskrev det nye regjeringskvartalet som selve symbolet på et «pandemi-sårbart bygg»:

«Regjeringskvartalet er Norges corona-heaven! Et bygg som er dobbelt så dyrt som nødvendig, med en CO₂-sløsende beliggenhet, uten at det betyr noe som helst. Det blir et vakkert symbol på Norges storhet!»

Vil flytte politikerne ut av Oslo

Byggingen av det nye regjeringskvartalet er delt inn i tre trinn, og det planlegges for byggestart i 2021. Det er foreløpig ikke fastsatt noen kostnadsramme.

– Det nye regjeringskvartalet består av flere høyhus på Norges dyreste tomt. Det er snakk om bygninger som er ekstremt dyre å bygge og drifte, som vil ha trange ganger, små heiser og åpne kontorlandskap, sier Andreassen til Dagsavisen.

Sjeføkonomen minner om at han lenge har vært sterkt kritisk til gigantprosjektet.

– Jeg skrev en bok om dette i 2018. I boka påpekte jeg at det å flytte Stortinget og regjeringskvartalet nærmere Gardermoen ville være en fornuftig utvikling av hovedstadsområdet og god distriktspolitikk. Da ville man fått en tomt nesten gratis og man kunne bygget fritt i alle retninger. I tillegg ville man fått trafikk ut av Oslo i stedet for kø inn til byen, sier han og legger til:

– Så kom koronapandemien. Den har gjort meg enda mer skeptisk til byggene i det nye regjeringskvartalet. Jeg mener regjeringskvartalet må flyttes vekk fra Oslos dyreste og mest koronavennlige tomter.

Må vurdere smittefare i regjeringskvartalet

Torsdag skrev Dagsavisen at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Statsbygg om å vurdere åpne kontorløsninger opp mot smittefare i det nye regjeringskvartalet. Statsbygg må nå dokumentere hva slags tiltak som gjøres for å redusere smittespredning av virus. De må også se på hvor stor andel av de ansatte som kan være i lokalene, gitt dagens anbefalinger om smittevern.

De ansatte i departementene og en rekke fagforeninger har vært sterkt imot at det legges opp til faste plasser i åpent landskap eller såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Kritikken går også på at det er satt av for liten plass til hver ansatt og at den statlige arealnormen må endres.

Andreassen mener «rett fram logikk» tilsier at politikerne nå bør ta en ny runde på hele prosjektet.

– Korona blir ikke borte med det første. Jeg mener det er nesten uforsvarlig å sette i gang bygging uten å ta høyde for at det kommer en ny pandemi.

Les også:  – Nye regler for åpent kontorlandskap bryter med loven

En ny æra for kontorbygg

Ifølge Andreassen pågår det en stor debatt internasjonalt, der mange tar til orde for å flytte store virksomheter, for eksempel banker, ut av hovedstedene.

– Dette er nå en stor sak siden pandemien rammer hovedstedene hardt. I andre land snakkes det om skyskrapernes død. Det er ikke så kult å reise inn til sånne smittefarlige steder. Da blir det mer hjemmekontor. Det er nå en ny æra for kontorbygg.

Illustrasjon av det nye regjeringskvartalet.

Illustrasjon av byggene i det nye kvartalet og regjeringsparken. Det planlegges for byggestart i 2021. Foto: Statsbygg/Team Urbis 

Han mener debatten om plasseringen av det nye regjeringskvartalet er blitt betent fordi det var viktig å vise at «bombemannen ikke skulle vinne».

Andreassen tror også det handler om et mindreverdighetskompleks og «irrasjonelle romantiske argumenter». Han bruker den massive utbyggingen i Bjørvika og regjeringskvartalet som eksempler på at politikere og næringslivsledere har ønsket seg en prangende flott storby – et utstillingsvindu mot verden.

– Jeg har jobbet i en nordisk investeringsbank. Da følte vi på at vi var litt kuet av at København og Stockholm var mer fancy byer. Det virker som at vi skal vise at vi også kan lage en flott og gyllen hovedstad.

Les også: Alle gjør det dårligere i åpne kontorlandskap. Noen enda dårligere enn andre. Forskere vet hvorfor

Mer fra Dagsavisen