Innenriks

Smittefare i åpent kontorlandskap: Skal gjøre nye vurderinger av regjeringskvartalet

Regjeringen har bedt Statsbygg om å vurdere åpne kontorløsninger opp mot smittefare i det nye regjeringskvartalet.

Bilde 1 av 2

– Det er veldig bra at departementet tar hensynet til smittespredning inn i prosjektet med nytt regjeringskvartal, men det skulle jammen bare mangle. Jeg tror det står tindrende klart for de fleste hvor risikabelt det vil være å la være, sier Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Utformingen av kontorarbeidsplassene i det nye regjeringskvartalet har lenge vært en betent sak. I 2018 signerte rundt 2.500 departementsansatte under på et opprop, der de blant annet krevde fast plass til alle.

De ansatte og en rekke fagforeninger har vært sterkt imot at det legges opp til enten faste plasser i åpent kontorlandskap eller såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser i det nye regjeringskvartalet. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser innebærer at de ansatte ikke har faste plasser, men jobber i ulike soner og rom – alt etter hva slags oppgaver og gjøremål de har til en hver tid. Det legges opp til at departementene selv kan velge hvilken løsning de ønsker.

Med åpne løsninger trengs det mindre plass per ansatt. I 2015 ble det vedtatt at hver ansatt i statlige kontorbygg skal ha 23 kvadratmeter til rådighet. Det kan høres mye ut, men denne arealnormen inkluderer alle fellesområder, som kantine, toaletter, møterom og korridorer.

Oslo 20200109. 
Norsk Tjenestemannslag for NTL NAV ved forbundsleder Kjersti Barsok under høringen til kontroll- og konstitusjonskomiteen åpne høring.
Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTL-leder Kjersti Barsok mener planene om åpne kontorløsninger må reverseres. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ansatte og fagforeningene har påpekt at normen i praksis betyr at alle som skal inn i nye statlige bygg må jobbe i åpent landskap.

– Jeg må si at i den situasjonen vi står i nå, virker det ganske fjernt for oss at vi faktisk har diskusjoner om at ansatte med kontorarbeidsplasser ikke skal ha en fast kontorplass, men dele plass og potensielt arbeidsverktøy med mange andre, sier Barsok.

Les også: Alle gjør det dårligere i åpne kontorlandskap. Noen enda dårligere enn andre. Forskere vet hvorfor

Smittefare i åpent landskap 

Nå skal de åpne kontorløsningene som det legges opp til i regjeringskvartalet, vurderes opp mot smittefare.

30. april sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et oppdragsbrev til Statsbygg. I brevet skriver departementet:

«Med utgangspunkt i den smittesituasjon som er oppstått i forbindelse med korona-pandemien og med bakgrunn i opplysninger om mulig økt smittefare ved åpne kontorløsninger, ser KMD behov for at Statsbygg gjør enkelte vurderinger knyttet til arbeidet med nytt regjeringskvartal.»

Statsbygg blir spesifikt bedt om å gjøre følgende:

* Dokumentere tiltak som gjøres i nytt regjeringskvartal for å redusere spredning av virus.

* Gjøre beregninger som viser hvor stor andel av de ansatte som kan være i lokalene, gitt dagens anbefalinger om smittevern.

* Kartlegge og redegjøre for forskningen som er gjort på aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær.

Les også: – Nye regler for åpent kontorlandskap bryter med loven

Åpent landskap 

– Det er viktig at vi lærer av erfaringene vi gjør oss under koronapandemien. Vi har nå gitt Statsbygg i oppdrag å vurdere ulike tiltak som kan redusere risikoen for smittespredning i det nye regjeringskvartalet. Vurderingene de gjør, vil være relevante også for andre statlige lokaler, sier Nikolai Astrup (H), kommunal- og moderniseringsminister.

Han svarer ikke direkte på spørsmålet om han tror at konseptet med åpne kontorløsninger, nå må endres.

– Jeg tror det er viktig å gjøre en vurdering av situasjonen. Regjeringen legger opp til aktivitetsbaserte arbeidsplasser og et mer åpent kontorlandskap. Det ble ikke gjort med tanke på virus, men fordi arbeidslivet kan endre seg i framtida.

Astrup tror ikke at åpne kontorlandskap i nye statlige bygg blir borte som følge av pandemien.

– Nei, men bruken av videokonferanser vil øke, slik at behovet for å reise blir mindre. En del av oss har også fått smaken på hjemmekontor. Vi vil nok se en mer fleksibel bruk av hjemmekontor. Det forutsetter at vi har en god digital infrastruktur, sier Astrup.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier til Dagsavisen at oppdraget ikke vil forsinke prosessen med byggingen av nytt regjeringskvartal. Statsbygg skal legge fram en plan for hvordan de skal løse oppdraget innen 1. juni.

– Da vil vi også si noe om tidsperspektivet.

Hun forteller at Statsbygg, uavhengig av dette oppdraget, har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal vurdere erfaringene fra koronasituasjonen og hente inn informasjon fra en rekke faginstanser, deriblant Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

– Disse erfaringene må vi ta inn i vårt arbeid når det gjelder planlegging av kontorløsninger.

Les også: Dette er verst med åpne kontorlandskap

Håper regjeringen snur 

Barsok og NTL håper nå at regjeringskvartalet får en helt annen utforming.

– Vårt håp er at dette får departementet til å snu i planene om åpne landskap. Vi har over lang tid undret oss over hvorfor man absolutt må legge opp til at ansatte skal sitte i åpent landskap hvor det ikke engang er plasser til alle, når både smittevern og arbeidsoppgaver tilsier en annen løsning, sier hun.

Fagforeningene har fått støtte fra en rekke forskere som mener åpne og fleksible kontorløsninger ikke gir noen klare fordeler. Det er også blitt vist til at sykefraværet blir vesentlig høyere når folk jobber i åpne kontorlandskap.

Les også: Planene for regjeringskvartalet: Staten vil splitte Youngstorget i to

Mer fra Dagsavisen