Innenriks

Vil stanse ny vekst i flytrafikken

Myndighetene må forhindre at flytilbudet når gamle høyder i etterkant av koronakrisen, mener Naturvernforbundet.

– Flybransjen må nå skaleres ned til et nivå som er både økonomisk og klimamessig bærekraftig, sier Naturvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg, til Dagsavisen.

Les også: Kraftig fall i CO2-utslippene

Vil avgrense støtten

Etter kraftig vekst i flytrafikken gjennom mange år, kjemper nå flyselskap verden over for å overleve. 80 prosent av verdens fly står på bakken på grunn av reiserestriksjoner, virusfrykt og økonomiske nedgangstider. Titusenvis av ansatte i bransjen har allerede mistet jobben. Myndighetene i mange land har møtt dette med omfattende krisepakker til luftfarten. De summerer seg opp til så langt 885 milliarder kroner, kunne NTB nylig opplyse.

Her til lands har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varslet at det kan bli aktuelt med flere tiltak for å hjelpe flyselskapene, i tillegg til dem som allerede er iverksatt. Lundberg mener Hareide i så fall må tenke nasjonalt og ikke internasjonalt, av hensyn til klimaet.

– Pengestøtte bør knyttes til å opprettholde et anstendig flytilbud mellom landsdelene og der det ikke er fullverdige alternativer, som kortbanenettet i nord, ikke til flyavganger til utlandet, anbefaler hun.

Les også: Vil ha norsk-svensk togunion

– Halvering av utslippene

I et brev Lundberg nylig sendte til blant annet Hareide og andre statsråder, påpeker hun at «utenrikstrafikkens klimagassutslipp på rutene fra Norge, var i 2018 på det dobbelte av nivået i 2000», med henvisning til tall fra SSB.

«Luftfarten har fram til nylig opplevd en kraftig trafikkvekst, særlig innen ferie- og fritidsreiser utenlands. Flere selskap har gjennom satsinger her tatt en stor finansiell risiko. Her snakker vi ikke om flyruter med distriktspolitisk begrunnelse, men om tilbud som skapes i et kommersielt marked og med høye klimagassutslipp», skriver Lundberg i den sammenheng.

– Det viktigste kravet som nå bør settes for norske flyselskap, er forpliktelser om reduserte CO2-utslipp totalt sett, sier Lundberg til Dagsavisen.

– Flytrafikken må kutte like mye som andre sektorer i Norge blir nødt til. Vi forventer derfor minst en halvering av luftfartens utslipp i 2030.

– Hva må til for at luftfarten skal klare det?

– Ved en kombinasjon av redusert trafikk, mer drivstoffeffektive fly og muligens elektrifisering av den trafikken der dette kan bli mulig, først og fremst på kortbanerutene, svarer Lundberg.

Les også: Ny rapport: – Folk er klare til å bli med på klimadugnaden

Tog for fly i Frankrike

Hun tror også at redusert etterspørsel etter flyreiser, som en ringvirkning av koronakrisen, vil kunne «hjelpe» luftfarten med å kutte i sine utslipp i årene som kommer.

– Vi må forvente og heie fram at digital kommunikasjon kan erstatte mye reising i jobbsammenheng. I tillegg er det store muligheter til mer fokus på kortreiste ferier med tog og buss framfor langreiste flyferier.

Air France har allerede «fått betydelige miljøkrav fra myndighetene som betingelse for koronakrisetiltak», opplyser Lundberg videre i brevet til Hareide.

– Det ser ut som om kravet er 50 prosent reduksjon i det spesifikke CO2-utslippet, altså målt per passasjerkilometer, utdyper hun overfor Dagsavisen.

– I tillegg skal Air France redusere trafikken på ruter der tog er en reell konkurrent. Kravet er satt som en betingelse for statlig hjelp og vil bidra til å presse selskapet i riktig retning.

Tog for fly er nødvendig også her i Norge, for å oppnå en halvering i utslippene fra luftfarten, mener Lundberg.

– Toget vil måtte ta over en del trafikk der det er relevant, sier hun.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, har strekningene Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger vært blant Europas mest trafikkerte flyruter i mange år, til tross for at det går tog mellom disse byene.

Omfattende fordeler

For å oppnå en varig reduksjon i flytrafikken etter koronakrisen, tar Lundberg også til orde for å endre eller avvikle en rekke av godene som luftfarten nyter godt av i dag. I brevet sitt ramser Lundberg opp følgende:

* Det er ingen CO2-avgift på flydrivstoff på flygninger ut av Norge.

* Det er ingen merverdiavgift på flybilletter på grensekryssende reiser.

* Utenrikstrafikken nyter godt av en taxfree-ordning som gir flypassasjerene og luftfarten økonomiske fordeler, mens staten mister avgiftsinntekter.

* Flypassasjeravgiften er den samme på korte reiser i Norge som på lange reiser innen Europa med høyere klimagassutslipp.

* Avinor har en økonomisk bonusordning som premierer flyselskap med trafikkvekst.

* Avinor gir oppstartsstøtte til markedsføring av nye flyruter.

* Flyruter ut av EU/EØS er fritatt fra EUs klimakvotesystem.

Les også denne: Høyre vil prioritere arbeidsplasser framfor miljøet

Nye og høyere avgifter

– Hva slags endringer ønsker du, når det gjelder dette?

– Norge bør jobbe sammen med våre naboland og få på plass en ordning med CO2-avgift på flydrivstoff, svarer Lundberg.

– I påvente av CO2-avgift for all internasjonal trafikk, må flypassasjeravgiften økes og differensieres mer. Den må også økes dersom det ikke er mulig å innføre merverdiavgift på internasjonale reiser. Taxfree-ordningen bør avskaffes, svarer Lundberg.

– Er ikke høyere avgifter for luftfarten det samme som å sparke en bransje som ligger nede for telling? Er ikke det viktigste nå å berge arbeidsplasser i flyselskapene?

– Det viktige er at det kommer klare signaler nå om at klimakampen ikke er over, og at det må stilles strenge miljøkrav til luftfarten. Avgiftene må økes og innsatsen forsterkes når situasjonen normaliseres mer. Bransjen må få klare utslippsmål, som må signalisere at det av miljøhensyn ikke er aktuelt at flytrafikken øker til gamle høyder, svarer Lundberg.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen