Innenriks

Slik skal Norge åpnes igjen

15. juni er målet at det meste som er stengt skal åpnes igjen.

Oslo 20200507. 
Statsminister Erna Solberg under Regjeringens pressekonferanse om gjenåpning av samfunnet.
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Saken er oppdatert

Store deler av samfunnet skal åpnes igjen - kontrollert og over tid, sier Erna Solberg på den dagilige pressekonferansen torsdag.

15. juni er målet at det meste som er stengt skal åpnes igjen.

Hun sier det kan være behov for å gjøre lokale tilpasninger.

Samfunnet skal åpne igjen før sommeren, og regjeringen legger opp til nye lettelser hver 14. dag, sier statsminister Erna Solberg (H).

Norge er nå over i en ny strategi mot koronaepidemien, sa statsministeren.

– Fram til nå har strategien vært så slå ned viruset. Nå er vi over i en kontrollstrategi, sa Solberg.

Hun uttrykket lettelse over at det nå er mulig å åpne opp samfunnet igjen.

– Nå snakker vi om hvilken rekkefølge vi kan åpne opp samfunnet, ikke hva vi må stenge ytterligere ned. Det viser at strategien har funket, sa hun.

Forutsetningen for gjenåpningen er at smitten fortsatt holdes under kontroll, understreket hun.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

20 personer

Det blir nå tillatt med 20 personer samlet i grupper.

Det blir nå blir tillatt å møtes i grupper på 20 personer, opplyser regjeringen.

– Det betyr at vi nå kan starte planleggingen av 17. mai-frokost med flere enn dem du bor med, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) under regjeringens pressekonferanse torsdag.

Vi må fortsatt holde 1 meters avstand, men det blir fint å kunne møtes fysisk igjen, sa han videre.

På offentlige arrangementer er det tillatt med 50 personer, og fra 15. juni blir det tillatt med 200 personer på slike arrangementer. Ropstad sier at det er nødvendig med strengere tiltak for private arrangementer.

– Samlinger privat kan ikke reguleres på samme måte. Risiko for smitte er høyere, selv om smittereglene gjelder, sa han.

Regelen om at man kan være 20 personer samlet gjelder også for organisert idrett, og regelen om 50 personer gjelder for idrettsarrangementer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skolene åpner

Grunnskoler og videregående skoler skal gjenåpnes i løpet av neste uke, bekreftet regjeringen torsdag ettermiddag.

– Så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier hun.

Sudenter

Studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet, skal få tilgang. I tillegg ber statsråden studiestedene planlegge for vanlig studiestart.

– Et sted mellom 25 og 30 prosent av studentene vil kunne komme tilbake, kunngjorde forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet for at ikke de skal bli forsinket i utdanningen sin, er de som nå får tilgang til lærestedene.

Asheim begrunnet at ikke flere studenter får tilgang med at studentene har en friere form for utdanning, som kan benytte digitale løsninger. I tillegg ønsker regjeringen å unngå at studentene legger ekstra press på kollektivtransporten.

I tillegg kunngjorde statsråden at regjeringen håper på ordinær studiestart til høsten og ber fagskolene, høyskolene og universitetene planlegge for dette.

17. mai

Regjeringen åpner for at skoler og andre fellesarealer kan benyttes til fellesarrangementer med opp til 50 deltakere på 17. mai.

Også flaggheisinger og kransenedleggelser kan gjennomføres, men med mindre antall tilskuere.

– Det vil være lov med matservering dersom det er håndvask eller desinfeksjonsmiddel tilgjengelig, sa kulturminister Abid Raja (V) på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Slik blir 17. mai:

Barnetog kan ikke gjennomføres, men korps og kor kan benyttes.

– For dem som planlegger 17. maifrokost, er det grupper på opp til 20 personer som gjelder.

17. mai skal gjennomføres med følgende begrensninger og regler:

* De tradisjonelle barnetogene kan ikke gjennomføres på vanlig måte.

* Kor og korps kan synge og spille forutsatt at reglene om avstand følges, 2 meter i lengde og 1 meter skulder til skulder. Ingen begrensninger i hvor mange som kan delta.

* Private arrangementer har en begrensning på 20 personer, som skal holde minst 1 meter avstand.

* Flaggheising og kransenedleggelser kan gjennomføres, men med færre til stede enn vanlig.

* Skoler og andre fellesarealer kan benyttes til mindre arrangementer med inntil 50 deltakere.

* Matservering kan foregå, men med tilgang til håndvask.

Servering

Fornøyelsesparkene og serveringssteder uten matservering får åpne 1. juni, forteller Erna Solberg.

Det er ett ledd i hvordan Norge så smått skal gjenåpnes etter nedstengningen i midten av mars. Fire dager senere åpnes det opp for arrangementer med opptil 200 personer.

– Målet vårt er at vi ved datoen 15. juni vil åpne det meste som har vært stengt, sa Solberg.

Arrangementer

Regjeringen vil øke høyeste mulige antall deltakere på et arrangement fra 50 til 200 fra 7. juni.

I tillegg vil muligheten for å øke fra 200 til 500 bli vurdert månedlig, men det vil ikke skje før 1. september, skriver regjeringen i sitt strategidokument.

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på opptil 50 personer. Det vil si at en rekke kinoer, teatre og andre kulturinstitusjoner åpner igjen.

Treningssentere

Treningssentrene i landet kan åpne 15. juni, så lenge helsemyndighetene og bransjen sammen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

Regjeringen påla 12. mars alle treningssentre å stenge dørene under det pågående virusutbruddet.

Men 15. juni kan manualer og treningsutstyr igjen tas i bruk, etter at regjeringen torsdag informerte om at intensjonen er å åpne treningssentre – forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

Karantene

Karanteneplikten for personer som har vært i nærkontakt med koronasmittede, forkortes nå til ti dager.

Det kunngjorde helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på pressekonferansen torsdag. Personer som har hatt nærkontakt med bekreftet koronasmittede innen 48 timer av første symptomer, skal fortsatt i karantene.

– Ny kunnskap gjør at vi i dag endrer karanteneplikten fra 14 til 10 dager, sa bent Høie.

Det blir i tillegg gjort unntak i seks måneder for personer som allerede har vært bekreftet smittet med koronaviruset.

Definisjonen av nærkontakt er den samme: personen må ha vært nærmere enn to meter av den koronasmittede i minst 15 minutter.

Utenlandsreiser for helsepersonell

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Det bekreftet regjeringen på pressekonferansen om den gradvise gjenåpningen av samfunnet torsdag.

Der kom det også fram at utenlandsreiser fortsatt frarådes, og at personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

– Fordi vi har lyktes i å slå ned smittespredningen kan vi åpne samfunnet igjen. Når vi nå løser opp på tiltakene, forutsetter det at vi beholder kontrollen på smitten, med økt testing, isolering, smittesporing og karantene, sier Høie.

Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.

Pakkereiseselskapene

– Vi varslet tidlig at vi vil sikre at bedriftene, som er i krevende situasjon, skal betale tilbake. Samtidig ser vi at utsiktene for at folk vil bestille charterturen nå, ikke er veldig stor, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på regjeringens pressekonferanse torsdag.

– Derfor utsatte vi fristen for å betale tilbake til kundene med tre måneder. Vi kommer med løsning for pakkereise allerede på tirsdag slik at de kan betale tilbake til kundene, samtidig som flest mulig bedrifte

Svømmehaller

Badeland og svømmehaller kan åpnes for publikum fra 15. juni, dersom helsemyndighetene og bransjen sammen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

14 dager tidligere, 1. juni, åpnes det opp for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

– Målet er at flest mulig aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, kan åpne før sommeren. Dette forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen, sier statsminister Erna Solberg.

Her er kjøreplanen

Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:

* Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.

* Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.

* Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.

* Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

* Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

* Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.

* Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

* Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

* Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.

* Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.

* Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.

* Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.

* Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.

* Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

* Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

* Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

* Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.

* Fornøyelsesparker kan åpne.

* Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

* Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

* Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.

* Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

* Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

* Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften. (NTB)

(NTB)