Innenriks

Norges Banks hovedstyre: – Nicolai Tangen er riktig valg

Hovedstyret i Norges Bank forsvarer ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet i sitt svarbrev til bankens representantskap.

Av Bibiana Piene og Oda Ertesvåg

– Vedtaket om å ansette Nicolai Tangen som ny leder av NBIM var resultatet av et bredt søk etter kandidater og en grundig rekrutteringsprosess. Hovedstyret mener at Nicolai Tangen er et riktig valg, heter det i svarbrevet.
26 spørsmål

Leder Julie Brodtkorp i Norges Banks representantskap, som er bankens kontrollorgan, og direktør Jan Frode Jakobsen i tilsynssekretariatet sendte 23. april en liste med 26 spørsmål til hovedstyret i Norges Bank omkring ansettelsen av hedgefondinvestoren Tangen som ny sjef for oljefondet.

Blant tingene representantskapet ville ha svar på, var hvordan hovedstyret har kunnet kontrollere opplysninger om Tangens aktiviteter i skatteparadiser før ansettelsen.

Tangen har gjennom selskapet AKO Capital, som er registrert på Cayman-øyene, opparbeidet seg en milliardformue.

Representantskapet ville også vite hvordan Norges Bank har sikret seg at det ikke oppstår interessekonflikter i kjølvannet av ansettelsen.

Hovedstyret hadde frist torsdag til å svare, og på slaget klokka 10 ble svarene offentliggjort.

Nicolai Tangen i lengre intervju: – Jeg kunne satt meg på båten min og drukket vin. Jeg kunne levd herrens glade dager livet ut

– Fyllestgjørende

– Under ansettelsesprosessen ble reorganiseringen av Nicolai Tangens eierskap og verv drøftet inngående, skriver Norges Bank-sjef Øystein Olsen i brevet, der han også understreker at Tangen har vært åpen om sine formuesdisposisjoner.

Tangen har gitt en «fyllestgjørende oversikt over sin personlige økonomi og forretningsinteresser», heter det.

Når det gjelder mulige interessekonflikter, er Norges Bank i ferd med å identifisere disse og etablere «relevante tiltak som vil sikre avstand til AKO-systemet», heter det videre. Grunnen til at dette ikke er gjort før, er at ansettelsen først måtte være offentliggjort, forklarer banken.

Samtidig understrekes det at Tangen både skriftlig og muntlig har gitt uttrykk for at han vil innrette seg etter de kravene som banken stiller.

Representantskapet møttes torsdag formiddag for å gå gjennom svarene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Erkjenner feil

Samtidig innrømmer Olsen at Tangens navn for sent ble ført opp på den offisielle søkerlisten, noe flere jussprofessorer tidligere har uttalt er ulovlig.

«Vi erkjenner at vi i dette tilfellet har påført Tangens navn for sent på den offentlige søkerlisten», heter det i brevet.

Årsaken til dette «var hensynet til å opprettholde konfidensialitet i prosessene som da pågikk», heter det videre.

Nicolai Tangen ble presentert som ny oljefondssjef 26. mars. Først tre dager tidligere dukket navnet hans opp i søkerlista.

Les også: Sanner vil ikke svare om Nicolai Tangen burde ha vært på oljefond-søkerlista

Referanser på seminar

18. april avdekket VG at Tangen hadde invitert en rekke norske samfunnstopper, blant dem nåværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad og tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, til et luksuriøst seminar ved Wharton Business School i Pennsylvania i USA fem måneder før utnevnelsen.

I svarbrevet fra Norges Bank kommer det fram at av de elleve referansene som ble innhentet om Tangen, deltok sju på seminaret.

– Av personvernhensyn er det ikke ønskelig å opplyse hvem av referansene som deltok på seminaret, men representantskapet ble i møtet med sentralbanksjefen 22. april muntlig orientert om dette i fortrolighet, heter det i svarbrevet.

Kommentar: «Det Oljefondet trenger er ikke en internasjonal superkapitalist»

Nyeste fra Dagsavisen.no: