Innenriks

Mari (24) tok nettstudium ved sida av jobben. No får ho ikkje dagpengar

Permitterte Mari Vesela fekk sjokk då ho oppdaga korleis dagpenge-reglane fungerer.

– Eg kjenner meg svikta som arbeidstakar, seier flymekanikar Mari Vesela. Ho har kombinert jobben med eit fulltids nettstudium. Dermed får ho ikkje dagpengar, ifølge regelverket.

Av Tormod Ytrehus / Fri Fagbevegelse

– Eg har betalt skatt med glede i fleire år. Det kjentest som eit slag i trynet når eg innsåg korleis reglane fungerer, seier Mari Vesela (24), flymekanikar for SAS på Oslo Lufthamn.

Jobb og studium

For to år sidan starta ho eit fulltids nettstudium i personalleiing, mens ho stod i full jobb. Det siste året har ho hatt ein studiepermisjon på 15 prosent.

– Eg valde privat utdanning fordi eg ville bli verande i jobben, seier harstadværingen som har brukt all fritid på utdanninga.

I starten av april vart Vesela permittert 50 prosent frå flymekanikar-jobben. Sjokket var stort då ho forstod at ho ikkje har krav på dagpengar.

– Kollegaane mine trudde det var ein spøk då eg fortalde om reglane, seier Fellesforbundet-medlemmet.

Ikkje lov med fulltid

Dei som gjennomfører utdanning eller opplæring skal nemleg ikkje ha dagpengar, ifølge folketrygdlova.

Eit unntak er for utdanning som kan kombinerast med full jobb. Studiet må då vere redusert med minst 50 prosent. Vesela har tatt eit fulltidsstudium.

– Vi har blitt oppfordra til å vidareutdanne oss. Dette er takka, seier ho oppgitt til Magasinet for fagorganiserte.

Ho fortalde først om historia si i eit debattinnlegg i DN.

Gammaldags

Vesela er hovudtillitsvald for nettstudentane på Høyskolen Kristiania, der dei fleste er etablerte og kombinerer utdanning med jobb.

Ho viser til at heile sju av ti norske studentar har lønna arbeid i tillegg til studia, ifølge spørreundersøkinga Eurostudent.

– Folk har ikkje eit moderne syn på kven studenten er. Eg kan ikkje flytte heim til pikerommet to tusen kilometer unna. Foreldra mine kan ikkje dekke utgiftene mine.

Vesela må derfor ta til takke med hjelpepakka til studentane. For det første, består den av eit forskot på støtta for resten av semesteret.

Ikkje nok

Studentar som har mista inntekt, kan i tillegg ta opp eit ekstralån på 26.000 kroner. 8.000 av kronene blir gjort om til stipend.

Ekstralånet er berekna ut frå medianinntekta til ein student, som er langt lågare enn inntekta til flymekanikar Vesela.

– Eingongsbeløpet held ikkje i lengda, understrekar ho.

Seinare har regjeringa endra reglane sånn at permitterte og arbeidsledige fram til 1. september, kan studere samtidig som dei mottar dagpengar.

Vil ha nye reglar

Problemet for Vesela, er at ho har tatt opp lån for å betale utdanninga. Dei som får støtte frå Lånekassa kan nemleg ikkje kombinere utdanning og dagpengar.

– Eg har ikkje høyrt gode argument mot at studentar skal få dagpengar dersom dei betaler skatt, seier ho.

Vesela ønsker ei permanent endring av lovverket som sikrar at sånne som ho ikkje fell mellom to stolar.

– Alle studentar burde fått dagpengar med same inntektsgrenser som andre arbeidstakarar.

Svikta som arbeidstakar

Vesela meiner både myndigheitene og fagforbund ikkje har nok kunnskap om regelverket og konsekvensane for studerande arbeidstakarar.

– Eg kjenner meg svikta som arbeidstakar, både av regjeringa og Fellesforbundet, seier Vesela.

Ho er fast bestemt på å fullføre bachelorgraden som er litt over eitt år unna. Derfor er ho på jakt etter ein ny jobb.

– Eg elskar utdanning, og vil ikkje gi opp rett før eg er ferdig. Eg har brukt alle ressursar, pengar og fritid på dette.

Jobbar hardt

Forbundssekretær Hege Espe forsikrar om at Fellesforbundet er klar over at mange yrkesaktive medlemmer gjennomfører eit studium ved sida av jobben.

– Vi jobbar hardt for rettane til dei som er i jobb og dei som er permitterte, blant anna gjennom å påverke stortingspolitikarane, seier ho til Magasinet.

Espe understrekar at ho ikkje kjenner Mari Vesela si konkrete sak.

– Dette er eit komplisert regelverk. Vi oppfordrar derfor alle til å søke dagpengar, og eventuelt finne ut kva som er grunnen til at ein får avslag, seier ho.

– Vi vil fortsette å jobbe intenst for å bidra til at regelverket blir best mogleg og riktig forstått.

Denne saken sto først publisert hos Fri Fagbevegelse