Innenriks

Une Bastholm valgt til MDG-leder

Une Bastholm ble lørdag valgt til leder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) på partiets digitale landsmøte. – Vi skal bli et bredt, grønt folkeparti.

Une Bastholm ble lørdag valgt til leder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) på partiets digitale landsmøte.

Arild Hermstad og Kriss Rokkan Iversen ble valgt til nestledere.

Bastholm har ledet MDG som en av partiets to nasjonale talspersoner siden 2016, de siste to årene sammen med Arild Hermstad.

– Vi skal bli et bredt, grønt folkeparti. Vår store oppgave de neste årene er å mobilisere flest mulig mennesker til det store fellesskapet. Til solidaritet og ansvar på tvers av grenser, generasjoner og arter, sa den nye lederen i sin valgtale.

I sin digitale landsmøtetale rettet  Bastholm en klar oppfordring til statsminister Erna Solberg (H): Ikke gi mer støtte til oljeindustrien.

Hun advarte Solberg mot å gi etter for press fra Fremskrittspartiet og kalte det en historisk tabbe hvis regjeringen nå løser koronakrisen ved å forsterke klima- og naturkrisen.

– Min oppfordring til statsminister Solberg er å ikke gi oljenæringen flere fossile subsidiepakker – gi dem heller en grønn omstillingspakke, sa Bastholm.

– For eksempel er det hodeløst at vi i det hele at diskuterer om vi skal ha oljeboring i iskantsonen i vår tid, sa hun.

Bastholm viste til at det pågår diskusjoner om skatteutsettelser for oljenæringen for å bidra til mer investeringer i nye prosjekter. Stortinget har spesifikt bedt om egne tiltak rettet mot petroleumssektoren, som er hardt rammet av sviktende etterspørsel og kraftig prisfall under koronakrisen.

Men MDG vil heller ha en storstilt, forpliktende satsing på havvind, karbonfangst og -lagring og elektrifisering av kysten. Det vil også gi leverandørindustrien flere bein å stå på, er budskapet.

– Verdens utslipp av klimagasser skal halveres innen 2030. Da kan vi ikke subsidiere leting etter oljeforekomster som vil komme i drift i 2035, sa Bastholm.

– Akkurat nå er den største trusselen mot ny, fornybar industri i Norge nettopp at regjeringen fortsetter å investere i fossil energi.

En sterkt nedskalert utgave av MDGs landsmøte holdes lørdag digitalt. Partiet skal velge ny ledelse, og Bastholm er innstilt som leder, med Arild Hermstad og Kriss Rokkan Iversen som nestledere.