Innenriks

Jusprofessor om åpenhet i Tangen-saken: – Viktig å gå foran med et godt eksempel

Åpenhet og å gå foran med et godt eksempel er viktig i diskusjonen om hvor oljefondets nye sjef har pengene sine, mener jusprofessor. Nicolai Tangen sier åpenhet om pengeplasseringene hans er en selvfølge.

(Se grafikk nederst i saken av tidslinjen rundt det som har skjedd)

I september skal milliardæren og fondsforvalteren Nicolai Tangen ta over etter Yngve Slyngstad som sjef for Norges Bank Investment Management (Nbim), som forvalter oljefondet.

Ansettelsen ble kjent i slutten av mars, men særlig den siste uka har selve ansettelsesprosessen, Tangens private investeringer og et USA-seminar med flere samfunnstopper fått stor oppmerksomhet. 

Les også: DN: Sentralbanksjefen dybdesjekket ikke Nicolai Tangen før ansettelsen

Ber om svar

Representantskapet i Norges Bank har bedt hovedstyret i sentralbanken svare på flere spørsmål om både etisk regelverk og skatteparadiser i forbindelse med ansettelsen av Tangen, meldte NTB torsdag.

Representantskapet, som er et kontrollorgan for oljefondet og Norges Bank, ber blant annet om en redegjørelse knyttet til avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstads deltagelse på et seminar i USA som Tangen arrangerte i november i fjor.

Tangen leder Ako Capital, som han startet i 2005. Han vil tre ut av alle verv han har knyttet til Ako Capital og stiftelsen Ako Foundation, slik at selskapet og stiftelsens investeringer gjøres helt uavhengig av ham, opplyser Norges Bank i en oppsummering om ansettelsen. Han skal fortsatt ha eierandeler i Ako.

###

Nicolai Tangen tar seinere i år over som sjef for oljefondet. Foto: NTB scanpix

Representantskapet krever nå også svar på om Norges Bank har fullt innsyn i Ako-selskapenes aktiviteter på Caymanøyene og Jersey, begge kjent som skatteparadiser, og hvordan de løpende skal følge opp aktivitetene. De ber om en beskrivelse av hvordan Tangens rolle og interesse i Ako Foundation skal ivaretas mens han er sjef for oljefondet.

Les også: Norges Banks hovedstyre må svare på spørsmål om etisk regelverk og skatteparadiser i Tangen-saken

Lover åpenhet

Flere professorer mener det bør legges fram dokumentasjon på at Tangen ikke har uheldige bindinger, slik at offentligheten skal ha tillit til prosessen, skriver E24. Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole mener vi fortsatt ikke vet om det er interessekonflikter knyttet til Tangens disposisjoner i skatteparadis, skriver NRK.

Presseansvarlig Bård Ove Molberg skriver i en epost til NRK at Norges Banks hovedstyre ser fram til å gi den redegjørelsen som representantskapet har bedt om. Han viser også til sentralbanksjef Øystein Olsens tidligere kommentarer til ulike sider av kritikken som framkommer.

Tangen skriver i en e-post til NRK at åpenhet om hans pengeplasseringer er en selvfølge, og at arbeidet mellom compliance-avdelingene i Norges Bank og Ako Capital startet tirsdag og vil ta noen uker. Når arbeidet er ferdig vil det gis fullt innsyn, skriver han videre. Compliance kan enkelt forklares med å følge reglene, skriver Svea Finans.

– Som tidligere nevnt vil min trust oppløses, og midlene blir overført til den veldedige stiftelsen Ako Foundation som er registret i England. Denne stiftelsen er regulert av Stiftelsestilsynet i England på vanlig måte. Fondsandeler og andre verdipapirer flagges hjem til Norge, og vil bli fullt beskattet, fortsetter Tangen.

Norges Bank får innsyn i alt de ønsker av avtaler og dokumenter, skriver han.

Les også: Professor: Luksusseminar avdekker manglende kunnskap om mottakelse av gaver

Godt eksempel

Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo (UiO) mener Norge og oljefondets holdning til skatteparadiser er tvetydig. 

– På den ene sida jobber man for større åpenhet generelt, og mener skatteparadiser utgjør en mulighet for lyssky transaksjoner og skatteunndragelser. Men på den andre sida har verken staten Norge, regjeringen eller oljefondet noen konsekvent politikk på å unngå skatteparadiser. Kravene som stilles til Tangen må ses i lys av den holdningen, sier Graver til Dagsavisen.

– Har resten av oss krav til å vite hvor personen som leder oljefondet har pengene sine?

– Ja, jeg synes det når han har en slik stilling. Dels fordi det er viktig med åpenhet, og det er viktig å gå foran med et godt eksempel og uten dobbeltmoral. Og dels er det viktig for at folk skal være sikre på at det ikke foreligger noen interessekonflikter, svarer Graver.

Oslo 20150605.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) mottar fredag morgen den uavhengige Graver-utvalget rapporten om de hemmeligholdte ulykkesrapportene.
På bildet jusprofessor Hans Petter Graver.
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Jusprofessor Hans Petter Graver, her avbildet i 2015. Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

I 2003 ledet Graver arbeidet med forslag om etiske retningslinjer for oljefondet. Han var også inne og vurderte oljefondet som leder for OECDs kontaktpunkt for multinasjonale selskaper, i tillegg til at han nå er styreleder for Transparency International. Organisasjonen ønsker å fremme åpenhet i samfunnet, for på den måten å bekjempe ulike former for korrupsjon.

Les også: Slyngstad er lei seg for å ha vist manglende dømmekraft

Skatteparadiser

Styrken til oljefondet, ut fra etikk og ansvarlige investeringer, er at det opererer innenfor en solid forvaltningstradisjon, mener Graver. Det er styrt av en helt annen kultur og normer enn kommersielle aktører, fortsetter han.

Jusprofessoren sier det er to grunner til at det er viktig for norske borgere at oljefondet opererer på den måten det gjør nå.

– Det å bidra til en bærekraftig utvikling er veldig viktig for den langsiktige lønnsomheten i fondet. Det er penger investert for framtidige generasjoner, og da må man sørge for at utviklingen i verden er bærekraftig. Det krever etisk og sosialt ansvarlig forvaltning, sier han.

Den andre grunnen går på det rent etiske. 

– Når mange tenker gjennom det tror jeg de vil synes det er umoralsk å ikke ta inn etiske hensyn i forvaltningen. Det er penger som skriver seg fra en relativt tilfeldig fordel Norge har fått fordi det ble funnet naturressurser utenfor kysten. Etter hvert er det ressurser som har fått en ganske tvilsom miljøprofil og dermed etisk grunnlag. Kanskje mange føler det er viktig å kompensere for dette med en etisk profil på forvaltningen av pengene, fortsetter Graver.

Les også: Nå offentliggjør Tangen millionregnskap fra USA-seminaret

###

---

Nicolai Tangen

 • * Ble 26. mars utnevnt til ny sjef i Statens pensjonsfond, utland (oljefondet). Starter i jobben i september.
 • * Fra Kristiansand. Født i 1966.
 • * Kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.
 • * Selskapet er basert i London, der Tangen har vært bosatt de siste 28 årene.
 • * Er på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en anslått nettoformue på 5,5 milliarder kroner.
 • * Har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London School of Economics. I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs.
 • * Tangen vil flytte hjem, skatte til Norge og ha Oslo som arbeidssted ved tiltredelse i jobben, opplyste Norges Bank ved ansettelsen.
 • * Han tar over etter Yngve Slyngstad, som har ledet oljefondet de siste tolv årene.
 • (Kilde: NTB)

---

---

Skatteparadis

 • Et skatteparadis er en stat eller et geografisk område med selvråderett i skattepolitikken, som tilbyr utlendinger og bedrifter eid av utlendinger nullskattevilkår og et lovverk som hindrer innsyn fra omverden.
 • En av metodene for å unndra beskatning i Norge og andre land, er å skjule formuer i skatteparadis.
 • Skatteparadis benyttes også lovlig av bedrifter, for å unngå dobbeltbeskatning.
 • Systemet har lover som gjør at selskapene kan skjule eller tilsløre hvem som eier eller kontrollerer dem.
 • Eksempler på stater som er assosiert med betegnelsen skatteparadis er Bahamas, Bermuda, Caymanøyene, De britiske Jomfruøyene, Guernsey, Hong Kong, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Mauritius, Monaco, Panama, Singapore og Sveits.
 • (Kilde: NRK og NTB)

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: