Innenriks

En av tre sykepleiere har opplevd brudd på smittevernreglene på jobb

Hver tredje sykepleier har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern på arbeidsplassen, viser en fersk undersøkelse fra Sykepleierforbundet.

– Det er et for høyt tall, og det er alvorlig, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet til TV 2.

1.925 sykepleiere har deltatt i undersøkelsen. 4,6 prosent svarer at de i stor grad har opplevd brudd på retningslinjene, mens 27,1 prosent svarer ja i noen grad.

Undersøkelsen viser at det er flest brudd på store akuttsykehus med et opptaksområde med mer enn 60.000 personer. 36,4 prosent svarer der at de har opplevd brudd på smittevernrutinene.

– Det gjelder mangel på smittevernutstyr, men også ting som handler om lokasjon. Bygningsmassen mange steder er ikke tilpasset at man skal håndtere smitte, sier Larsen.

Les også: Hvem skal ta regningen for koronakrisen?: Økonomer foreslår ny koronaskatt (+)

Reagerer

Helseminister Bent Høie (H) reagerer på tallene fra undersøkelsen og presiserer at slik skal det ikke være.

– Det er viktig fra ledernes side å passe på at man følger de retningslinjene som gjelder for bruk av utstyr, sier han.

Undersøkelsen viser også at to av ti sykepleier mener at deres arbeidsplass var for dårlig forberedt på koronapandemien. Flere har også anonymt luftet sin bekymring over mangel på smittevernsutstyr og for lite informasjon. (NTB)

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

Mer fra Dagsavisen