Innenriks

Vil ha strengere inkasso-tiltak for å sikre familier med mye gjeld

Nye inkasso-tiltak må raskt på plass i møte med korona-krisa, mener både Ap og Rødt. Akutte tiltak er nødvendige, sier Ap-nestleder Hadia Tajik, men partiet venter på regjeringen.

– Vi er bekymret for at korona-krisa skal sette i gang en gjeldsspiral. Det er alvorlig at krisa traff på et tidspunkt der norske familier har rekordmye gjeld, rekordhøy forbruksgjeld og rekordmange inkassosaker, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen til Dagsavisen. 

De frykter noen måneder med redusert inntekt kan få dramatiske konsekvenser for familier med mye gjeld, eller at flere vil få en gjeld de ikke klarer å håndtere. I verste fall kan det ende med personlig konkurs eller tvangstiltak som at boligen må selges, sier hun.

– Inkasso er der det brenner mest for familier som nå har mistet inntekten sin eller har fått den veldig redusert, sier Martinussen, som ber regjeringen komme på banen nå.

I desember i fjor skrev Finanstilsynet at til tross for at veksten i forbrukslån avtok i fjor, var nordmenns gjeldsbelastning historisk høy ved slutten av 2019.

Les denne: Låner til over pipa

Flere forslag

Rødt mener det haster å få på plass nye inkasso-regler. Partiet stilte i mars et forslag som kun fikk støtte av SV. Tirsdag denne uka prøvde de seg igjen, med det Martinussen omtaler som et mindre omfattende forslag.

Der foreslår de blant annet at gebyrer og honorar tilknyttet inkassosaker skal reduseres midlertidig (se faktaboks for hele forslaget). Miljøpartiet de Grønne stemte for, i merknaden står det at også SV mente å gjøre det samme. Arbeiderpartiet varslet muntlig fra talerstolen at de sekundært ville støtte forslaget.

Rødt går ikke inn for å slette gjeld, men heller at inkassoselskapene, slik som mange andre næringer, ikke får inntektene sine i denne perioden.

Oslo 20190627.
Partileder Bjørnar Moxnes og 1. nestleder Marie Sneve i Rødt på partiets oppsummerende pressekonferanse før sommerferien.
Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Marie Sneve Martinussen sammen med partileder Bjørnar Moxnes i juni fjor. Foto: Ryan Kelly/NTB scanpix

Virke Inkasso, som organiserer 90 prosent av bransjen, har oppfordret medlemmene sine til å ikke begjære tvangssalg nå. Det sier leder Aleksander Holand Nordahl på spørsmål om mange nordmenn risikerer å miste hjemmene sine hvis de ikke kan betale regningene under koronakrisen. 

– Det er bra at bransjen selv er på banen med forslag til hva man kan gjøre. Jeg vil tro at de også synes det er bra med tydelige politiske vedtak som gjelder alle, ikke bare dem som ønsker å ta ansvar, sier Martinussen.

Les også: OECD ser flere faretegn for norsk økonomi

Venter på regjeringen

Arbeiderpartiet har tidligere lagt fram flere forslag for Stortinget sammen med SV om nettopp inkasso-tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller.

Men nå vil Ap vente for å se om regjeringspartiene selv legger fram inkasso-tiltak i arbeidet med krisepakkene. 

– Vi mener inkasso er et av områdene regjeringen må se på i arbeidet med ulike tiltakspakker. Når regjeringen kommer til Stortinget med en krisepakke om dette, vil vi spille inn våre forslag der, sier Arbeiderpartiets Lene Vågslid, leder av justiskomiteen på Stortinget.

Saken fortsetter under bildet

Oslo 20171018.
Lene Vågslid (Ap) under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lene Vågslid på talerstolen på Stortinget i 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

– Det er bedre å løfte fram forslag i forhandlinger, enn å fremme forslag som stemmes ned. Jeg tror alle partiene nå strekker seg lenger enn vi ser til vanlig, og vi tror vi kanskje får mer gehør enn tidligere, sier Vågslid.

– Hva hvis regjeringen ikke legger inkasso på bordet? 

– Vi forventer og krever at de tar det. Jeg ser ikke argumentene mot, svarer Vågslid, som understreker at det finnes andre muligheter dersom regjeringspartiene ikke legger fram det Arbeiderpartiet etterlyser. 

Les også: 470.000 norske forbrukslån sendt til inkasso

Jobber med saken

En ny inkassolov er ute på høring med frist 9. juni. I forslaget til loven som regjeringen mottok i fjor, er store kutt i inkassobransjens muligheter til å ta ut store gebyrer sentralt, skriver VG.

Normalt ville det gå til utpå høsten eller til 2021 før Stortinget kunne få et endelig lovforslag fra regjeringen, ifølge avisa. På grunn av korona-krisa ønsker både Rødt og Arbeiderpartiet at det tas grep tidligere.

Høyre og SV sier onsdag til VG at det haster med å sette tak på gebyrene for å hindre en gjeldskrise. Peter Frølich, Høyres justispolitiske talsmann på Stortinget, bekrefter overfor avisa at at det er tverrpolitisk enighet om å gjøre snarlige kutt i gebyrene:

– Det vil snart kunne komme en tsunami av inkassosaker. Vi må forhindre at utdaterte regler gjør krisen verre for folk, sier Frølich, som legger til at Høyre mener de viktigste delene av loven bør framskyndes. 

– Justisdepartementet sjekker nå hva som kan gjøres på kort varsel, og hvilke konsekvenser det vil ha for både næringslivet, privatpersoner og inkassoselskaper, fortsetter han.

Ekstraordinær situasjon

Vågslid i Ap trekker særlig fram to ting når hun skal oppsummere partiets forslag til inkasso-tiltak som bør på plass nå. Det ene er å se på forhold regjeringen bør vurdere om skal reguleres mer, mens det andre tar opp det inkassobransjen kan gjøre selv.

– Det går særlig på det inkassoselskapene ikke bør gjøre. Nå er ikke tida for å begjære tvangssalg, begjære tillegssalærer, begjære fravikelser eller oppsøke skyldnere. Dette er tiltak Virke Inkasso har oppfordret sine medlemmer til å følge, men vi mener det bør på bordet i samtaler med regjeringspartiene for å se om det kan strammes til enda mer, fortsetter hun.

Ap-nestleder Hadia Tajik er tydelig på at mange husholdninger nå enten står i, eller risikerer å havne i, en ekstraordinær situasjon. 

– Økonomien er veldig presset. Selv om det er en del inkassofirmaer som oppfører seg ordentlig og redelig, ser vi dessverre at en del opererer nesten som rein mafia-virksomhet. Vi har tatt initiativ til å regulere inkassobransjen i en normalsituasjon. Nå som situasjonen har blitt så ekstrem for mange vanlige husholdninger, mener vi det er behov for noen akutte tiltak, sier hun.

– Hvilket tiltak anser dere som det aller viktigste?

– Jeg tror det er summen av tiltakene. For å få til en fornuftig regulering trenger vi summen av dem, sier Tajik, og får støtte av Vågslid.

– Når alt kommer til alt for folk i dette landet, kommer det til å handle om «har jeg penger til å betale husleia, har jeg penger til å kjøpe mat, har jeg penger til å klare meg». Da trengs det tiltak der bransjen må lette på en del kostnader for å gjøre det enklere for folk, sier Vågslid. 

###

Ap-nestleder Hadia Tajik på Stortinget i forbindelse med pressekonferanse om regjeringens tredje krisepakke. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

– Kjenner seg ikke igjen

Aleksander Holand Nordahl, leder for Virke Inkasso og økonomi, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at noen inkassofirmaer nærmest opererer som mafia-virksomhet. 

– Vi er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, og hvis det finnes slike eksempler, så oppfordrer vi folk til å kontakte oss eller Finanstilsynet. Hele bransjen vår er opptatt av at dette skal skje på en redelig måte, og vi ser ikke tegn på at noen jobber som det blir beskrevet der. Det er veldig sterke beskyldninger som vi overhodet ikke kjenner oss igjen i, sier Nordahl.

Virke Inkasso har kommet fram til flere tiltak de oppfordrer til at gjennomføres inntil videre. I tillegg til å unnlate å begjære tvangssalg, ber de inkassoselskapene la være å be om utkastelser og å ikke oppsøke skyldnere for å få tilbakelevering av for eksempel biler.

Arbeiderpartiet ønsker på sin side at bransjen midlertidig skal pålegges å følge tiltakene, ikke bare oppfordres til det.

Nordahl sier de nå jobber både for å finne løsninger for dem som skylder penger, og for dem som har solgt en vare eller tjeneste og skal ha betalt.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Rødts forslag til inkasso-tiltak

 • Stortinget ber regjeringen midlertidig redusere gebyrer og salærer forbundet med inkassosaker, herunder kraftig redusert inkassosats, fjerne anledningen til å ilegge tungt salær, redusert skrivesalær og redusert gebyr for begjæring om utlegg.

---

---

Inkasso-begrep

 • * Salær: Honorar eller godtgjørelse
 • * Fravikelse: Utkastelse. Den delen av tvangsprosessen som består i at personer og eiendeler blir fjernet fra en eiendom vedkommende ikke har rett til å disponere.
 • * Inkassosats: Fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet. Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til ved forsinket betaling.
 • Tvangssalg: Kan begjæres av ulike årsaker: manglende betaling av felleskostnader, manglende betaling av gjeld, når styret i et sameie eller borettslag etter særlig regler begjærer tvangssalg.
 • * Skyldner: En person som skylder noe
 • * Begjære utlegg: Hvis noen skylder deg penger kan du sende en utleggbegjæring til namsmannen. Hvis kravet er gyldig, gjennomfører namsmannen det som heter en utleggsforretning. Det vil si at kravet blir tvangsinndrevet fra den som ikke har gjort opp for seg.
 • * Skrivesalær: Påløper når en sak oversendes til namsmann eller forliksråd
 • (Kilder: Politiet, Domstolene, SNL)

---