Innenriks

NHO og LO vil la arbeidsledige studere

300.000 personer er registrert som arbeidsledige eller permitterte. Nå vil NHO og LO endre reglene slik at de kan studere og heve kompetansen.

I dag risikerer nemlig arbeidssøkende å bli klassifisert som studenter og miste dagpengene dersom de melder seg på studier eller praktiske kurs, skriver Aftenposten.

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener koronakrisen er en god anledning til å heve kompetansen i befolkningen, gjennom at flere lærer seg å bruke digitale verktøy, fullfører videregående skole, og får yrkesfaglig kompetanse.

– Det viktigste tiltaket er at regjeringen må lempe på regelverket for dagpenger. Det må tilpasses behovet for å kunne motta dagpenger som arbeidsledig eller permittert samtidig som man tar utdanning eller får opplæring, sier Gabrielsen.