Innenriks

Kriseforskrift åpner for brakker og teltleirer for asylsøkere

Justis- og beredskapsministeren ber om fullmakt til å fravike ordinær lovgivning hvis det skulle oppstå et akutt behov for innkvartering av asylsøkere.

Bilde 1 av 2

Av Johan Falnes

Den foreslåtte kriseforskriften ble sendt ut på høring søndag ettermiddag.

Formålet er ifølge Justis- og beredskapsdepartementet å gi Utlendingsdirektoratet (UDI) mulighet til å fravike plan- og bygningsloven og naboloven hvis det skulle oppstå et akutt behov for midlertidig innkvartering av asylsøkere i forbindelse med viruskrisen.

Høringsinstansene får bare én dag på seg til å svare.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frp sier nei

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim reagerer kraftig på signalene.

Han varsler at Fremskrittspartiet vil si nei til forskriften i Stortinget fordi ressursene nå må brukes på helseberedskap, og ikke på asylsøkere.

– Det er helt utrolig at regjeringen har tenkt å bruke enda mer ressurser på asylsøkere i den krisen landet nå er i, sier Helgheim.

– Asylsøkere legger beslag på plass og ressurser vi kunne brukt på å redde liv, sier han.

Frykter akutte situasjoner

Den foreslåtte forskriften er hjemlet i den nye koronaloven, som gir justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og resten av regjeringen vide fullmakter i kampen mot koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet begrunner forslaget med at spredningen av koronaviruset kan føre til situasjoner der det oppstår et så brått behov for midlertidig innkvartering av asylsøkere at ordinær lovgivning ikke kan følges. Det kan for eksempel skje hvis det bryter ut sykdom på et asylmottak, eller hvis antallet asylsøkere øker brått.

«I en akuttsituasjon må UDI kunne etablere nytt byggverk for innkvartering av asylsøkere, slik som brakker eller teltleirer, eller ta i bruk eksisterende byggverk til nytt formål», forklarer departementet i høringsnotatet.

Les også: Leder: «Instituttet kan ikke instrueres av helseministeren. Og godt er det»

Nyeste fra Dagsavisen.no: