Innenriks

Høie: Sykehusene vil prioritere de mest alvorlige tilfellene

Regjeringen vil prioritere de aller mest alvorlige tilfellene i helsetjenesten og utvider sykehusenes plikt til å vurdere pasienter fra 10 til 30 dager.

– Presset på helsetjenesten kommer til å bli stort i tiden som kommer. For å hjelpe de som trenger det aller mest, og der det er akutt, må vi gjøre midlertidige endringer, sier helseminister Bent Høie (H).

Endringene vil vare i én måned, varsler Høie. Pasientene vil fremdeles ha rett til nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid, sier han.

– Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett på raskere vurdering, sier han.