Innenriks

– Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt

FNs 17 bærekraftsmål henger i en tynn tråd på grunn av koronakrisen, frykter FN-sambandet.

Generalsekretær Anne Cath da Silva i FN-sambandet.