Innenriks

Kong Harald: – Landet vårt er i en alvorlig situasjon

Kongehuset avlyser alle arrangementer fram til påske. Kong Harald oppfordrer alle til å delta i dugnaden for å begrense smittespredning.

– Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene, sier kong Harald i en uttalelse torsdag.

– Vi må bidra med det vi kan for å hindre spredning av viruset, og jeg vil særlig takke helsepersonell over hele landet som i disse dager gjør sitt ytterste for å avhjelpe situasjonen. Vi alle håper at utviklingen snart vil snu.

Statsråd og andre møter som følger av kongens konstitusjonelle rolle vil opprettholdes.

Mer fra Dagsavisen