Innenriks

MDG-topp vil kutte utslipp med 80 prosent innen 2030

Norge må kutte utslippene med 80 prosent på ti år, foreslår lederen i MDGs programkomité. Han vil ha lavere kjøttforbruk, færre flyreiser og oljestopp i 2032.

Av Kristian Skårdalsmo

– Vi vet nå mer om hvor alvorlig selv 1,5 graders oppvarming vil være for livet på jorda. Det taler for skjerpede mål med tilhørende tiltak, sier programkomiteens leder Lage Nøst til NTB.

I forslaget komitélederen tar med seg inn i programarbeidet for stortingsperioden 2021-2025, heter det at norske klimautslipp innen 2030 ikke skal overstige 10 millioner tonn.

Det betyr et kutt på rundt 80 prosent fra 1990-nivå innen 2030, noe som vil være en klar skjerpelse av dagens MDG-krav om 60 prosents kutt.

MDG-toppen legger ikke skjul på at det må tas drastiske grep om det skal være mulig å nå 80-prosentmålet.

Slutt på olje i 2032

Programkomiteens leder vil kutte fossil flytrafikk med 40 prosent innen 2030, kutte personbiltrafikken i storbyene med en tredel og trappe opp innfasingen av nullutslippskjøretøy.

MDG-toppen vil også legge ned den fossile cruisenæringen, elektrifisere båttrafikken og få på plass karbonfangst og -lagring på alle store avfallsforbrenningsanlegg, samt fase ut all fossil energi til oppvarming.

Også nordmenns kostholdsvaner må endres: Kjøttforbruket må reduseres «i tråd med kostholdsrådene».

Nylig ga sju av ti nordmenn sin tilslutning til at produksjonen av olje og gass på norsk sokkel må fortsette, ifølge en spørreundersøkelse Kantar hadde gjort for Norsk olje og gass. Men MDG vil ikke åpne nye eller utvide eksisterende oljefelt.

Samtidig vil Nøst elektrifisere store eksisterende felt med havvind som kan produsere strøm «etter at vi har avviklet norsk petroleumsvirksomhet innen 2032».

«Ikke smertefritt»

Nøst frykter ikke at tiltakene skal skape så stor motstand i befolkningen at det blir umulig å gjennomføre dem.

– Mitt håp er at Norges befolkning ikke trenger å overbevises på andre måter enn ved saklig argumentasjon om at raske klimakutt er riktig, sier han.

Nøst tror oppslutningen om grønn politikk vil øke når folk høster fordeler av den i hverdagen, men legger til:

– Omstillingen blir ikke smertefri. Det bør ingen politikere late som at den blir.

Skjerpet målet

Bakteppet for Nøsts radikale forslag er at regjeringen i februar gikk inn for at norske utslipp av klimagasser skal reduseres med minst 50 prosent fra 1990-nivå innen 2030, med mulighet for en ytterligere skjerping opp mot 55 prosent.

Budskapet fra klimaminister Sveinung Rotevatn (V) kom bare et par uker etter at Frps regjeringsexit.

Norge har hittil hatt som mål at utslippene skal reduseres med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU. Også det skjerpede målet har som premiss at det skal oppfylles i samarbeid med EU.

Mer fra Dagsavisen