Innenriks

Nå er strømmen billigere enn hva det koster vindkraftverkene å lage den

I februar har strømprisene ligget langt under det prisnivået som er nødvendig for å gjøre norsk vindkraft lønnsom.

– Vindkraft trenger rundt 30 øre per kilowattime for å dekke investeringer, driftskostnader og avkastning, opplyser spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea, bransjeorganisasjonen for vindkraft.

Les også: Alternativet til vindmøller

13 øre per kilowattime

Det nivået har strømprisene  ikke vært i nærheten av i februar, ifølge Nord Pool, markedsplassen for handelen med over 90 prosent av all elektrisk kraft i Norge.

– Den gjennomsnittlige strømprisen for Oslo til og med 28. februar, er beregnet til 13 øre per kilowattime, uten moms og påslag, opplyser Stina Johansen, som er kommunikasjonsdirektør der.

Andre steder i landet har strømprisene i februar vært på nivå med strømprisene i Oslo, ifølge Nord Pools oversikter:

Kristiansand: 13 øre.

Bergen: 13 øre.

Trondheim: 14 øre.

Tromsø: 14 øre.

– Det ser ut som om gjennomsnittsprisene for februar blir de laveste siden Nord Pool og kraftmarkedet ble etablert i 1993, konstaterer Johansen.

For oss vanlige forbrukere, utgjør strømprisen om lag en tredel av strømregningen, inkludert nettleie og ulike avgifter.

Les også: Slik kan kuer bli en viktig varmekilde

– 25-30 øre over tid

Som Dagsavisen skrev i slutten av januar, er det så langt om lag 800 vindturbiner her til lands, fordelt på 42 vindkraftverk,  ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Cirka 525 vindturbiner er under bygging i 15 nye vindkraftverk. Ytterligere 450 vindturbiner kan bli bygd i de 28 vindkraftverkene det er gitt konsesjon for, men som så langt ikke er påbegynt, anslår NVE.

Det totale antallet vindturbiner kan dermed bli rundt 1.775, mer enn dobbelt så mange som i dag, hvis alle godkjente planer blir realisert. Men vil de det, med så lave strømpriser som vi har nå?

– Skal vi fortsette å bygge ut vindkraft, må strømprisen være høyere enn kostnadene, i spennet 25-30 øre per kilowattime, over tid. Det fundamentale er at vi kommer til å bruke fryktelig mye strøm i årene framover. Jeg har liten tro på et varig fall i strømprisene eller at strømmen skal bli verdiløs, sier Aasheim.

– Hvis ikke vi i Norge klarer å bygge lønnsom vindkraft, klarer ingen i Europa det, tilføyer han.

Les også: Får tak i solenergien i Oslo

32 øre høyere i fjor

I februar i fjor var den gjennomsnittlige strømprisen i Oslo  45 øre per kilowattime, ifølge Nord Pool. I år har den altså  vært 32 øre lavere.

– De lave strømprisene vi opplever nå, er likevel langt unna å være et problem, sier Aasheim.

– Hvordan kan det være tilfellet når bransjen trenger strømpriser på rundt 30 øre per kilowattime?

– 30 øre er den nødvendige snittinntekten over verkets levetid. Det er derfor ingen krise hvis spotprisen på strøm er lav i perioder. Her i Norge har mange vindkraftprodusenter dessuten sikret avsetning på 70 prosent av produksjonen og oppover, i langsiktige kontrakter med selskaper som Norsk Hydro, Alcoa, Elkem, Eramet, Google og Facebook. Denne strømmen er solgt til en fast pris, påpeker Aasheim.

– Hvor lange er disse kontraktene?

– Minimum 12 år.

– Vil disse store industrielle kjøperne av vindkraft finne seg i å måtte betale langt mer enn hva andre betaler, hvis det eventuelt blir lange perioder med til dels svært lave strømpriser?

– Det de betaler ligger vanligvis under prisen ellers i markedet, svarer Aasheim.

Aasheim påpeker videre at de fleste av de øvrige vindkraftverkene, har finansielle avtaler med Statkraft, Axpo og andre, noe som bidrar til en lignende økonomisk sikkerhet.

Han betegner situasjonen  i kraftmarkedet akkurat nå, som «the perfect storm».

– Det har vært mildt, mye regn, er mye snø i fjellet, prisen på gass og olje har falt og så kommer koronaviruset på toppen av det hele, påpeker han.

At dette skal forbli en vedvarende situasjon, har han ingen tro på.

Varmere, våtere, villere

Stina Johansen i Nord Pool forklarer de lave strømprisene i både januar og februar på følgende måte:

– I januar var temperaturen 3 til 6 grader over gjennomsnittet for de siste 20 årene i hele landet, og det fortsatte å være mildt i februar. I Norge bruker vi mye strøm til oppvarming og temperaturen ute påvirker dermed strømforbruket i stor grad, begynner hun.

– Strømprisene påvirkes også av hvor mye vann det er i vannmagasinene i Norge. Fyllingsgraden  ved utgangen av uke sju lå på 56,7 prosent. Dette er godt over medianverdien for tilsvarende tidspunkt for årene 2000-2019. Både i januar og februar har det vært store mengder nedbør som har gitt høyere tilsig til vannmagasinene enn normalt, fortsetter Johansen.

– Det norske kraftmarkedet henger sammen med resten av det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Samtidig som det har vært mildt og vått hos oss, har vi sett det samme i våre naboland, og det har også i perioder vært mye vind, så vi har importert vindkraft fra både Sverige, Danmark og Tyskland.