Innenriks

Koronaviruset: Trafikken går foreløpig som normalt

Avinor, Vy og Bane Nor avventer nye råd fra myndighetene før det eventuelt blir tatt grep som kan berøre fly- og togtrafikken.

Både på flyplasser, jernbanestasjoner og om bord i tog, informeres det nå om koronaviruset og hvordan folk skal forholde seg til det. Om det vil bli iverksatt ytterligere tiltak er så langt uvisst.

Mottakssenter

Avinor er «i løpende dialog» med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegene om hvordan de skal forholde seg til koronaviruset, får Dagsavisen opplyst.

Avinor vil følge rådene de eventuelt vil få derfra. Avinor opplyser også at de har trent og lagt planer, med tanke på situasjoner som den vi nå kan stå overfor.

Ved Oslo lufthavn Gardermoen har Avinor et mottakssenter for mulig smittede pasienter, som kan bli tatt i bruk ved behov.

Også flyselskapene har rutiner som de nå skal forholde seg til, og Avinor er trygge på at de vil bli fulgt.

Avinor uttrykker ellers en bekymring for hva som kan komme til å skje hvis mange flyplassansatte blir smittet, men om det i så fall kan føre til stengte flyplasser, er uvisst.

25 prosent sykefravær

Også i Vy avventer de eventuelle nye råd fra myndighetene om videre håndtering av situasjonen.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å innstille togavganger ved et omfattende koronautbrudd, får Dagsavisen til svar at det er Bane Nor som har det overordnede ansvaret for pandemiplanene vedrørende jernbanen i Norge.

Pressekontakt Britt Johanne Wang i Bane Nor, opplyser at Bane Nor følger de løpende rådene fra myndighetene.

– Hvis situasjonen eskalerer vil vi følge nye råd. Det å opprettholde driften er en kritisk funksjon for Bane Nor. Vi har planer for hvordan vi skal håndtere stort sykefravær. Disse planene har tatt høyde for 25 prosent sykefravær og høyere, forteller Wang.