Innenriks

Den ensomme oljekjempen

Goliat er den eneste suksessfulle oljeutbyggingen i Barentshavet. Kan kampen om iskanten føre til at det blir den siste?

Plattform. Olje. Helikopter. Oljeplattform