Innenriks

Flere og flere vil leie av Statskog

Samtidig som Statskog har solgt unna store mengder med skog, har interessen for å leie hytter i Statskogs skoger økt kraftig.

Siden det såkalte arronderingssalget startet i 2011, har Statskog solgt unna 215 eiendommer på totalt mer enn 540.000 dekar, som tidligere omtalt i Dagsavisen.

Parallelt med dette har utleien av Statskogs hytter økt med om lag 50 prosent, målt i antall utleiedøgn.

Både familier, vennegjenger, jaktlag, organisasjoner, skolefritidsordninger og barnehager er blant dem som i økende grad leier Statskogs hytter for en natt eller mer, får Dagsavisen opplyst.

Les også: Aksjeselskaper kjøper opp Norges skog

Skal fortsatt selge mye

Statskog har fortsatt anledning til å selge unna nær 210.000 dekar skog og utmark, etter å ha fått regjeringens tillatelse til det. Foreløpig har skogsalget ikke kollidert med den økende interessen for Statskogs hytter, skal vi tro kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog.

– De eiendommene vi har solgt har stort sett ikke hatt hytter som har vært tilgjengelig for korttidsleie, opplyser Skillingstad.

– Noen eiendommer har inneholdt hytter som har vært leid ut på åremål. Vi kjenner ikke til bruken av disse i dag, fortsetter han.

Ifølge både Nationen og Stavanger Aftenblad, hadde Statskog 88 hytter for korttidsutleie da skogsalget startet. Antallet var nede på «om lag 70» i 2013, går det fram av Statskogs årsrapport for samme år.

Les også: Halve Norge er uten statlig skog: – Svekker garantien for allmenn tilgjengelighet

Flere hytter og mer bruk

Siden har antallet utleiehytter økt igjen.

– Årsrapporten for 2019 vil vise 86 hytter, opplyser Skillingstad.

– Årsaken til dette er hovedsakelig at vi har restaurert hytter og tatt disse inn i utleieporteføljen, forklarer han.

Statskog har også bygd nytt. I løpet av året vil tilbudet bli utvidet med én hytte som nå er i ferd med å bli ferdigstilt i «UFO-bygda» Hessdalen i Trøndelag. De øvrige hyttene ligger i Troms og videre sørover.

Samtidig som antallet hytter har økt igjen, har også antallet utleiedøgn gått opp, fra 4.898 i 2010 til om lag 7.100 i fjor, ifølge Statskog. Det innebærer at hver hytte i gjennomsnitt ble brukt i 83 døgn i fjor.

Hadde det ikke vært for en dårlig rypehøst, ville antallet uteleiedøgn i 2019 ha vært enda høyere, opplyser friluftskoordinator Eva Kristin Grøndal i Statskog. I 2018 endte det nemlig med hele 7.509 utleiedøgn. Det tilsier at hver av de 81 hyttene som da var tilgjengelig for utleie, ble brukt i 93 døgn da.

– I et normalår for rypejakta ville det ha vært en stigning i fjor sammenlignet med 2018, konstaterer Grøndal.

Propanapparat og utedo

– Hvordan er hyttene dere har til korttidsutleie?

–  De fleste av dem ligger ikke i hyttefelt, men litt for seg selv. Tidligere var hyttene litt røffere fordi de stort sett ble brukt i forbindelse med jakt og fiske. Nå er mange av dem blitt bedre tilrettelagt for andre, slik at også familier kan leie dem, svarer Grøndal.

– Fortsatt har ikke hyttene hotellstandard. Standarden er enkel. Noen kan ha både strøm og dusj, men de aller fleste har propanapparat og utedo, fortsetter hun.

– Hvor mye koster det å leie ei hytte av dere?

– Raudtjønnstua i Snåsa er en av de billigste med rundt 500 kroner døgnet. De dyreste koster opptil 2.500 kroner, men når du da får 20 sengeplasser er ikke 2.500 kroner så mye.

– Hvorfor øker bruken av Statskogs hytter?

– Bruken har økt etter hvert som vi har restaurert og oppdatert hyttene og gjort dem mer kjent. Vi har fått god hjelp av Facebook.

For å gjøre tilbudet mer kjent har Statskog også inngått et samarbeid med Den norske turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund for å etablere UT.no til en brukervennlig nasjonal turportal. Der får man nå enkelt oversikt over hyttene Statskog leier ut.

– For allmennheten

– Hva slags videre planer har dere for hytteutleie?

– Planen blir litt til etter som vi går. Vi ser at dette tilbudet er veldig populært og at hyttene blir brukt. Det er viktig å bruke de ressursene som finnes og legge til rette for at allmennheten kan få leie hytter av oss til en rimelig penge, svarer Grøndal.

I tillegg til hyttene har Statskog også over 100 åpne buer «med enkel standard», som hvem som helst kan bruke gratis én natt.

– Grovt sett kan vi si at antallet er relativt stabilt og i liten eller ingen grad påvirket av salgsprosessen fra 2011 og fram til i dag, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad om disse buene.