Innenriks

Svorsk allianse for raskere tog

SV og det svenske Vänsterpartiet vil i fellesskap forsøke å få realisert raskere tog mellom Oslo og Stockholm.

– Vi vil løfte fram dette sammen for å få to regjeringer til å våkne, sier Arne Nævra, som er medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for SV.

– Vi er helt for at det skal gå høyhastighetstog mellom Stockholm og Oslo, sier Jens Holm, som leder trafikkomiteen i Riksdagen, for Vänsterpartiet.

– Reisen bør kunne gjøres på under tre timer. Vi tror også at nattog er mulig mellom våre nordiske hovedsteder, fortsetter Holm.

Les også: Etterlyst: Milliarder til lyntog

– Se hva som bor i Venstre

Som Dagsavisen nylig skrev, mener både Grensekomiteene i Norden og prosjektsjef Pär Helgesson i det svenske togselskapet SJ, at en høyhastighetsbane mellom Oslo og Stockholm er en svært god idé. Strekningen er «nærmest perfekt» for det formålet, mener sistnevnte.

Også andre har lenge arbeidet for å få realisert en slik om lag 50 mil lang jernbanestrekning. Sammen med Ap og Sp, fremmet SV i mai 2018 et forslag om en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere nye og raskere jernbanestrekninger mellom Oslo og Göteborg og Oslo og Stockholm.

– Å bygge jernbane til Sverige kan vise seg å være økonomisk lønnsomt og ikke en strekning som må subsidieres av staten for å gå rundt. Utredninger i Sverige tyder på det, argumenterte Nævra overfor Dagsavisen da.

Forslaget ble like fullt nedstemt av stortingsflertallet. Etter at Frp i januar gikk ut av regjeringen, øyner Nævra nytt håp.

– Vi vil fremme et nytt forslag om en KVU, og så får vi se hva som bor i Venstre, etter at Frp er ute av regjeringen, sier Nævra.

Les også: Åpner for lån til lyntog

Mål om raskere tog

Vänsterpartiet, på sin side, setter sin lit til den svenske infrastrukturministeren.

– Vi kommer til  å ta opp saken med ansvarlig minister, Tomas Eneroth, så snart vi rekker det, sier Holm.

Eneroth representerer Socialdemokraterna, som har en uttalt målsetting om å få bygd nye stambaner for å få et bedre jernbanetilbud med høyere kapasitet og raskere tog.

Ast de nordiske statsministrene har satt seg mål om at Norden skal bli «verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030» taler også for at initiativet til SV og Vänsterpartiet kan få en annen skjebne enn forslaget om en KVU for snart to år siden. For å oppnå denne visjonen, som Erna Solberg (H) og de øvrige nordiske statsministrene ble enige om på Island i fjor sommer, vil de «satse spesielt» på «grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for karbonnøytralitet».

Også det at det fra flere hold fortsatt jobbes aktivt for å legge grunnen for hurtige tog mellom Norge og Sverige, taler for et nytt forslag om en KVU, mener Nævra. Han nevner spesifikt prosjektet «Oslo-Sthlm 2.55».

– Jeg vet også at Trafikverket har igangsett en del arbeid i denne saken, supplerer Holm.

– Like løsninger

Det at SV og Vänsterpartiet nå sammen tar grep til fordel for bedre og raskere jernbane i Norden, ser Nævra som bare begynnelsen på et tettere politisk samarbeid over landegrensene.

– Det er åpenbart at vi kan samarbeide om samferdselsprosjekter og også en rekke andre typer prosjekter på mange fagområder, sier Nævra.

Fundamentet for dette er allerede til stede i og med «Nordic Green Left Alliance» (NGLA), som ble opprettet i 2004 og som omfatter de nordiske sosialistiske venstrepartiene. Disse er helt konkret SV, Vänsterpartiet, Vänsterförbundet fra Finland, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra Danmark, Venstrebevegelsen de grønne fra Island, Republikanerne fra Færøyene og Inuittisk samhold fra Grønland.

Så sent som i slutten av januar var NGLA samlet på Gardermoen.

– Om lag 80 stykker fra alle de nordiske landene var samlet, og det ga oss et løft, forteller Nævra.

– Uavhengig av hverandre har vi like rødgrønne løsninger på ulike saker, og det gir oss muligheter for et samarbeid på tvers av landegrensene.

Mer fra Dagsavisen