Innenriks

Vy kutter i strømforbruket

Vy bruker mindre strøm enn før. Det er både godt og dårlig nytt.

Bare på Gjøvikbanen ble strømforbruket redusert med nesten 850.000 kilowattimer fra 2018 til 2019, viser foreløpige tall for fjoråret. Det tilsvarer en nedgang på 6 prosent.

For Vy samlet sett er nedgangen mer beskjeden, på 0,8 prosent. Reduksjonen på 4,2 millioner kilowattimer fra 2018 til 2019, tilsvarer like fullt det årlige strømforbruket til drøyt 200 gjennomsnittlige boliger i Norge.

Merkelig nok betyr dette likevel ikke at Vys persontog samlet sett brukte mindre strøm i fjor enn året før.

Les også: Nå kan norske tog få to etasjer

Uheldig utvikling

– Forbruket av kjørestrøm har økt i persontogene til Vy. Dette skyldes i hovedsak flere kjørte togkilometer, altså at vi har flere tog og kjører flere avganger, forklarer Nina Hauge Schage, kommunikasjonssjef i Vy.

Strømforbruket til persontogene økte derfor med om lag 1,4 prosent fra 2018 til 2019.

Hva er så forklaringen på at Vys samlede strømforbruk likevel går ned? Jo, den ligger i aktiviteten til godsselskapet CargoNet, som er del av Vygruppen.

– Forbruket av kjørestrøm for godstogene våre er redusert. Her er hovedårsaken færre avganger på grunn av tilpasning av rutetilbudet til markedet, opplyser Schage.

Strømforbruket til godstogene har derfor gått ned med hele 8 prosent fra 2018 til 2019.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, har selskapene som frakter gods med tog, slitt tungt i konkurranse med lastebilene de seneste årene, selv om politikerne ønsker mer gods over på jernbane av hensyn til miljøet og klimaet. Det er dermed dårlig nytt at CargoNet sparer strøm på denne måten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tilbakemater strøm

Samtidig klarer CargoNet å spare strøm på langt mer positive måter.

– For godstog er det relative strømforbruket til togkjøring redusert, altså at vi bruker mindre strøm for å trekke ett tonn med gods per kilometer enn før, forteller Schage.

– To viktige årsaker til det er mer moderne og energieffektive lokomotiver med tilbakemating av strøm, og at lokførerne våre har blitt enda bedre på å kjøre energieffektivt, fortsetter hun.

– Hva innebærer tilbakemating av strøm?

– Når toget bremser produserer elektromotoren strøm, slik som på elbiler. Denne strømmen sendes tilbake til strømnettet via pantografen på toget, svarer Schage.

Pantografen er den innretningen togene har på taket, som sørger for elektrisk kontakt med den strømførende ledningen.

Også Vys persontog har blitt langt mer energieffektive, kan Øystein Gullaksen fortelle. Han er daglig leder i Vy Gjøvikbanen.

– Året sett under ett tilbakemater vi 40 prosent av strømmen vi forbruker på Gjøvikbanen, og denne ledige energien selges videre som strøm. Dette gjør oss best av de selskapene som måler dette, opplyser Gullaksen.

Les også: Togforbindelse fra Malmö til Köln kan bety muligheter for Norge

Eress-teknologi

Det er innføringen av den såkalte Eress-teknologien, utviklet av Bane Nor Energi, som har gitt Vy og også andre togselskap rundt om i Europa mulighet til å tilbakemate strøm de bruker. EU har bestemt at alle togselskap skal få mulighet til å ta i bruk denne teknologien fra i år. Dette samarbeidet skal styres fra Norge, og Spania er det første store landet som har blitt del av det.

Ifølge Bane Nor tilsvarer sparepotensialet til Eress strømforbruket til hele 18 millioner europeiske gjennomsnittshusholdninger.

– Det fungerer på samme måte som for elbil. Vi produserer strøm ved oppbremsing og bruker mer strøm når vi trenger mer energi for å komme oss opp i fart, forklarer Gullaksen.

– Bakgrunnen for vår gode utvikling er først og fremst dyktige lokførere som er bevisste på sin kjørestil, men er også knyttet til topografi med opp- og nedoverbakker, antall stopp, oppbremsing og hvordan de gir gass, fortsetter han.

Les også: 900.000 vil ha liggestol på toget

50 millioner bilreiser

Vys tall for 2019 viser også på andre måter at toget blir et stadig mer miljøvennlig alternativ.

– Foreløpige tall for persontogene til Vy, viser en nedgang i strømforbruket per kjørte setekilometer fra 2018 til 2019, opplyser Schage.

– Hvis vi tar med utviklingen i antall reiser og ser på bruk av strøm per reise, viser foreløpige tall også her en tydelig nedgang. Hovedårsaken er at vi bruker mindre strøm for å kjøre tog, og at flere reiser med tog.

Beregninger som Vy har gjort, viser ellers at hvis alle som reiste med togene deres i fjor, hadde brukt privatbil i stedet, ville det ha ført til drøyt 50 millioner flere bilturer.

– Transport står for en tredjedel av klimautslippene i Norge. Derfor er vi veldig glade for at stadig flere velger å reise miljøvennlig med toget, og at togene våre bruker stadig mindre strøm, sier Schage.

Nyeste fra Dagsavisen.no: