Innenriks

Økt vilje blant høyreekstreme til å bruke terror, mener PST

Høyreekstreme viser økt vilje til å bruke terror, mener PST. En høyreekstrem terrorhandling i Norge er nå like sannsynlig som terror fra ekstreme islamister.

Av Isabel Bech

Det er mulig at høyreekstreme eller ekstreme islamister vil prøve å utføre et terrorangrep i Norge i 2020. Trusselen er like stor fra begge, slår Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fast i sin nasjonale trusselvurdering.

PST definerer ordet «mulig» som at «det er like sannsynlig som usannsynlig».

I 2019 var ekstrem islamisme regnet som den største trusselen, men trusselen fra høyreekstremisme i Norge har utviklet seg i negativ retning i løpet av året som gikk, ifølge PST. De viser blant annet til terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer.

Høyreekstreme viser i økende grad vilje til å bruke terror for å nå sine mål. Trusselen fra høyreekstreme vil først og fremst komme fra enkeltpersoner, ikke fra grupper, mener PST.

Økt vilje til terror

Sikkerhetstjenesten venter at høyreekstremister vil utnytte en eventuell økt innvandring til å styrke sin oppslutning og til å legitimere terror.

– Det er også sannsynlig at en eventuell økning i antall ekstreme islamistiske terroraksjoner i Vesten i 2020 vil brukes til å legitimere nye høyreekstreme hevnaksjoner, heter det i trusselvurderingen.

Omfanget av radikalisering til ekstrem islamisme i Norge er lavt, noe som ventes å fortsette i 2020.

PST peker også på at antall ekstreme islamistiske terrorangrep mot Vesten har gått dramatisk ned sammenlignet med 2017. Likevel er det flere forhold som kan skjerpe denne trusselen i løpet av 2020.

– Gjentatte handlinger som oppfattes som krenkelser av islam, kan eksempelvis raskt føre til økt radikalisering, mener PST.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kina, Iran og Russland

I tillegg nevnes spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret og digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur som trusler.

Russland, Kina og Iran har størst skadepotensial, slår PST fast. Men også andre stater kan påføre både norske virksomheter og enkeltindivider skade.

Stadig mer av trusselaktiviteten foregår digitalt.

– Dette er en utvikling som påvirker trusselbildet på alle PSTs ansvarsområder, slås det fast.

Miljøpolitikere utsatt for netthat

PST advarer også mot at unge som er engasjert i miljøpolitikk er særlig utsatt for trusler og sjikane på sosiale medier.

«Myndighetshat, sjikane, personlig uthenging og truende ytringer mot enkeltpersoner på sosiale medier er blitt dagligdags. Særlig utsatt er unge politikere eller politikere som er engasjert i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk», skriver PST i sin trusselvurdering for 2020.

Denne belastningen kan i ytterste konsekvens føre til at enkelte avstår fra å stille til valg, slutter i politikken eller blir påvirket til å ta beslutninger de ellers ikke ville tatt. Det kan også resultere i at folkevalgte avstår fra å delta i offentlig debatt om temaer de vet er betente, advares det videre.

«Dette er en trussel mot demokratiet», skriver PST.

MDG-politiker Eivind Trædal, som er gift med partiprofil Lan Marie Berg, sier til Filter Nyheter at han er glad for hvordan trusselvurderingen framhever temaet.

– Det er bra at PST anerkjenner dette. Jeg håper det også innebærer at innsatsen blir skjerpet mot miljøer på nett som pisker opp hat mot politisk engasjerte og folkevalgte, sier Trædal.