Innenriks

Sigrun Vågeng går av som Nav-sjef i august

Nav-sjef Sigrun Vågeng (69) slutter som Nav-sjef i august. – Et naturlig tidspunkt for meg å overlate ansvaret til en ny direktør, sier Vågeng.

Oslo 20200129. 
Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng ønsker å drøfte hvordan informasjonsutveksling mellom Riksadvokaten, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten bør håndteres fremover.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er riktig for meg å få avklart dette nå, sier Vågeng i en pressemelding.

Vågeng fyller 70 år 29. oktober.

– Min åremålskontrakt går ut i oktober. Ved å si fra i god tid håper jeg å bidra til forutsigbarhet for virksomheten. Arbeidet med å finne min etterfølger er i gang, sier hun.

– Til sommeren har jeg gjort det jeg har sagt jeg skal gjøre i EØS-saken, og direktoratet skal samles i nye lokaler i august. Det er derfor et naturlig tidspunkt for meg å overlate ansvaret til en ny direktør.

Les også: Færre får arbeidsavklaringspenger

Fredag informerte hun arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om beslutningen om å gå av.

– Det er en stor jobb som gjenstår for å rydde opp i EØS-saken. Jeg er glad for at Vågeng fortsetter dette arbeidet til over sommeren, opplyser Røe Isaksen i en epost til NTB.

Vågeng og Nav har vært i hardt vær de siste månedene etter at den såkalte trygdeskandalen ble kjent. Minst 78 personer er uriktig dømt, og mange tusen er rammet av at Nav i en årrekke har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.