Innenriks

Radoslaw fikk halv lønn fordi han er polsk. Nå får han erstatning

Polske Radoslaw Wojtera ble diskriminert over flere år. Nå får han 600.000 kroner i erstatning etter hjelp fra Norsk Sjømannsforbund.

Av: Tri Nguyen Dinh

Diskrimineringsnemnda fastslo i desember 2019 at rederiets behandling av matrosen Radoslaw Wojtera var diskriminerende. Rederiet går nå med på å tilbakebetale hele summen på 608.000 kroner som Norsk Sjømannsforbund har krevd på vegne av matrosen. Det er NSF-advokat Terje Hernes Pettersen som har bistått Wojtera juridisk.

– Dette er fantastisk og jeg er veldig glad for at rettferdigheten seiret. Jeg hadde aldri fått erstatning uten juridisk hjelp fra Sjømannsforbundet, de gjorde en strålende jobb, sier en glad Wojtera til Maritim Logg.

Les også: Polske Radoslaw får bare halvparten av lønna til norske kolleger: – Ulovlig

Halv lønn

Han var en av to polske fiskere som fikk halvparten av lønnen til sine norske kollegaer i fiskebåten Prowess som tilhører rederiet Ocean Venture.

Mens norske arbeidskompiser tjente 2.333 kroner om dagen, har Wojtera og de andre utlendingene måttet nøye seg med 1.150 om bord på det NOR-registrerte fartøyet (norskflagget skip red.anm.).

Sjømannsforbundet tok saken til Diskrimineringsnemnda på vegne av to av sine medlemmer.

I desember 2019 konkluderte nemnda med at de to var diskriminert, men fastsatte ingen erstatning som følge av nemndas begrensede kompetanse til å kunne ilegge erstatning. Rederiet anførte at polakkene fikk halv lønn fordi det var billigere å bo i Polen. Sjømannsforbundet var uenige i dette og fikk medhold i nemnda.

Varsler nytt søksmål

Etter avgjørelsen i nemnda sendte forbundets advokat et søksmålsvarsel til rederiet med krav om erstatning på drøyt NOK 608 000 for Wojtera. Rederiet har nå etterkommet kravet. Rederiet forklarer at de i ettertid har oppdaget at han har bodd i Norge mens han jobbet for rederiet og dermed skulle hatt norsk lønn.

Det andremedlemmet som NSF bisto har foreløpig ikke fått utbetalt erstatning. Forbundet har varslet søksmål om ikke kravet utbetales umiddelbart.

Les også: Dette tjener toppsjefene i Norges 100 største selskaper

Rederiet er uenig

Rederiet er ikke enig i Likestillings- og Diskrimineringsnemndas vedtak og mener at forskjellig avlønning av utenlandsbosatte besetningsmedlemmer ikke er diskriminering.

– Dette er ikke diskriminering på etnisk grunnlag, men avlønning på lokale vilkår. Den samme praksis finner sted for NIS skipenes vedkommende og Likestillings- og Diskrimineringsloven gjelder uten unntak for NIS skip. Dersom slik avlønning er i strid med loven, er praksisen for NIS skipene også ulovlig, sier rederiets advokat Svend A. Lerring.

Han mener Sjømannsforbundet har feilinformert både Likestillings- og diskrimineringsnemnda og Rederiet om hvor Wojtera hadde bostedsadresse.

– I ettertid viser det seg at Radoslaw har hatt bopel i Vesterålen og er registrert i det norske fiskermanntallet. Rederiet tar til etterretning at Radoslaw faktisk er bosatt i Norge og har derfor besluttet å etterbetale lønnen hans. Utbetalingen har ingen sammenheng med utfallet av klagen for Diskrimineringsnemnda, sier Lerring.

Lite troverdig

– Det er ikke troverdig at en arbeidsgiver ikke vet hvilket land en ansatt bor i. Hvis det er noen som har feilinformert så er det i så fall Ocean Venture, sier NSF-advokat Hernes Pettersen.

Han understreker dessuten at det er ikke adgang til å registrere fiskefartøy i NIS, Prowess er dessuten et NOR fartøy. Det er derfor helt irrelevant å blande NIS i diskusjonen, noe nemnda heller ikke har vektlagt.

– Hvis rederiet ikke var enig i nemndas avgjørelse, hvorfor brakte de ikke da saken inn for domstolen, noe de hadde anledning til? Argumentasjonen deres henger ikke på greip. Det er på høy tid at selskapet forholder seg til norsk lov og avgjørelser fattet av offentlige organer, sier Hernes Pettersen.

Les også: Nav registrerer antall sekunder Lasse tar pause

Viktig prinsipiell sak

Lederen for Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, er fornøyd med utfallet i saken og mener den er viktig for å unngå lignende saker senere.

– Jeg er fornøyd med at saken nå er avsluttet for Radoslaw Wojtera. Vi fikk først medhold i nemnda på prinsipielt grunnlag og rederiet har etterkommet erstatningskravet fullt ut og vi unngår en lengre prosess i rettsvesenet, noe som er svært gledelig for medlemmet. Jeg håper de snarlig imøtekommer kravet til det andremedlemmet også, som er på rundt 200.000, sier forbundsleder Johnny Hansen.

Han synes det er bra at rederiet nå gir full erstatning, men stusser på argumentasjonen deres om at de betaler fordi han angivelig har bodd i Norge mens han var ansatt.

– Det virker som om rederiet ikke har tatt innover seg at Diskrimineringsnemnda ikke deler rederiets syn og faktisk har slått fast at rederiet har utøvd diskriminering. Det hører også med til historien at rederiet lenge forklarte lønnsforskjellen med ulike arbeidsoppgaver og ansvar. Dette ble imidlertid kategorisk avvist av Havforskningsinstituttet, som fartøyet var på kontrakt for i deler av ansettelsesperioden. Deretter endret rederiet argumentasjonen sin og forklarte differensieringen med ulikt bosted. Denne forklaringen fikk de ikke aksept for i Diskrimineringsnemnda, som tvert imot konkluderte med at det var indirekte diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet, fortsetter Hansen.

Han håper fiskerinæringen tar dette innover seg og for fremtiden sørger for ordnede forhold i næringen uten å diskriminere på bakgrunn av nasjonalitet, bosted eller andre grunner. Han vil også at Sjøfartsdirektoratet og andre kontrolletater skal ta tak i slike problemer.

Flere saker

I den siste perioden har Sjømannsforbundet hatt flere saker hvor det har blitt avdekket sosial dumping av utenlandske sjøfolk.

– Forbundet registrerer at medlemmer som ikke har norsk bakgrunn kan ha lettere for å bli utnyttet av arbeidsgiver. Dette er den tredje saken forbundet vinner fram i løpet av kort tid på vegne av utenlandske medlemmer som ikke har fått lønn og vilkår oppfylt i henhold til tariff eller norsk lov, sier Hernes Pettersen.

Les også: Mange har ikke lyst til å ansette meg og sier «det er vanskelig,vi vet ikke om du får det til»

Vil finne løsning

Advokat Lerring sier rederiet er åpen for en dialog også om kravet som er reist for den andre polske fiskeren som gikk på halv «norsk» lønn. Likevel mener han den saken er prinsipielt forskjellig.

– Han er ikke bosatt i Norge, derfor må det bli en annen løsning, understreker Lerring.

Han avviser at rederiet diskriminerer lønnsmessig på etnisk grunnlag og viser til at andre nasjonaliteter som jobber på Ocean Venture-båtene har norsk lønn når de er bosatt i Norge.

– Forskjell i kompetanse

På spørsmål om hvorfor rederiet først argumenterte med at de to polakkene hadde andre arbeidsoppgaver enn sine norske kolleger, svarer advokat Lerring:

– Rederiet mener det er forskjell i kvalifikasjoner, men innser at de ikke har hatt et tilstrekkelig differensiert lønnssystem til å underbygge dette.

Nyeste fra Dagsavisen.no: