Innenriks

Kriger om vindkraft uten konkrete mål

Antallet vindturbiner i Norge er i ferd med å dobles fra dagens om lag 800, men verken tilhengere eller motstandere av vindkraft klarer å svare på hvor mange vindturbiner de vil ha.

– Vi har ikke satt noe konkret tall på hvor mange vindturbiner vi skal ha, sier vindkraftforkjemper og NHO-direktør Ole Erik Almlid.

– FpU ønsker ikke å tallfeste antall vindturbiner, sier Andreas Brännström, 1. nestformann i Frps ungdomsparti, som har krevd fortgang i vindkraftutbyggingen.

– Det er ikke mulig å gi et enkelt svar på hvor mange vindturbiner Norge bør få etter hvert, sier fagsjef naturforvaltning Hans Erik Lerkelund i Norsk Friluftsliv, som er imot vindkraft når det får store negative konsekvenser for naturen.

– For Den Norske Turistforening handler dette først og fremst om å velge klimatiltak som tar vare på naturen og ikke ødelegger den, sier Mette Øinæs Habberstad, medlem- og kommunikasjonssjef i DNT.

Les også: Alternativet til vindmøller

Fra 800 til 1.775?

De om lag 800 vindturbinene som så langt finnes, fordeler seg på 42 vindkraftverk, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), til Dagsavisen. Cirka 525 vindturbiner er under bygging i 15 nye vindkraftverk. Ytterligere 450 vindturbiner kan bli bygd i de 28 vindkraftverkene det er gitt konsesjon for, men som så langt ikke er påbegynt, anslår NVE.

Det totale antallet vindturbiner kan dermed bli rundt 1.775, mer enn dobbelt så mange som i dag, hvis alle godkjente planer blir realisert. Mange av disse vindturbinene vil ruve langt mer i terrenget enn vindturbiner som allerede finnes.

– Vindturbinene som ble satt i drift i 2019, er mellom 112 og 142 meter i rotordiameter. Det vil si at hver vinge er fra 55 til 70 meter. Tårnene er fra 82 til 142 meter høye, opplyser seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i NVE.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høyere enn Oslo Plaza

Dette innebærer at de nyeste vindturbinene er omtrent like høye eller til og med langt høyere enn Oslos høyeste bygg, Raddison Blu Plaza Hotel, som strekker seg 117 meter.

– Hvor mye større er nye vindturbiner sammenlignet med eldre vindturbiner?

– Hvis vi for eksempel går åtte år tilbake, var turbinene som ble satt i drift mellom 64 og 82 meter høye, og rotorene var fra 48 til 97 meter i diameter, svarer Østenby.

Det tilsier at de minste av disse turbinene omtrent er på høyde med rådhuset i Oslo, mens de høyeste er noen meter høyere enn Uranienborg kirke, som er 75 meter, ifølge Wikipedia.

Årsaken til at vindturbinene er blitt større, er ønsket om å produsere mer energi.

– Hver turbin produserer mellom 3,6 og 4,3 megawatt, sier Østenby om vindturbinene som ble tatt i bruk i fjor.

Til sammenligning produserer hver av de noe eldre og mindre vindturbinene «normalt rundt 2,3 megawatt», ifølge seksjonssjefen.

Les også: Nei til både kull, olje og gass

– Gjøre dette skånsomt

Tidligere i januar fikk NHO-direktør Ole Erik Almlid sterk kritikk etter å ha uttalt til NRK at «vi må tåle noen naturinngrep» i forbindelse med bygging av vindturbiner.

– Det viktigste budskapet fra oss er at om vi skal nå bærekraftsmålene, trenger vi vindkraft, utdyper Almlid til Dagsavisen.

– Teknologien har utviklet seg raskt det siste tiåret. Det innebærer færre, men større og høyere vindturbiner. Det er også viktig for oss å gjøre dette så skånsomt som mulig, både når det gjelder det visuelle og slik at fotavtrykket blir så lite som mulig, fortsetter han.

Andreas Brännström i FpU, mener «de med den rette kompetansen» må få avgjøre hvor mange nye vindturbiner som bør bygges i Norge.

– Politikerne må ta innover seg at oljen ikke er en evigvarende ressurs, og da må også politikerne ta ansvar for å sikre verdiskapning, skape arbeidsplasser og samtidig redusere utslippene, sier Brännström.

– Samtidig må vi lytte til lokalsamfunnene. Vi ønsker ikke å tvinge vindmøller på kommunene. Jeg tror ingen er tjent med konfliktnivået vi har sett i noen saker. Vi må også ta hensyn til uberørt natur.

Les også: Får tak i solenergien i Oslo

– Skulle aldri vært bygd

Også Hans Erik Lerkelund i Norsk Friluftsliv er opptatt av å ta vare på naturen.

– Vi er ikke prinsipielt imot vindkraft på land, men vi er imot vindkraft når dette har store negative konsekvenser for norsk natur. For oss er det svært viktig å bevare lokale, regionale og nasjonale verdifulle natur- og friluftsområder uten nye, store inngrep, understreker Lerkelund.

– Det kan derfor ikke utelukkes at det allerede er for mange vindturbiner i norsk natur. I alle fall er det helt sikkert bygget eller gitt konsesjon til vindturbiner i natur- og friluftsområder, som aldri skulle vært bygd eller gitt konsesjon.

Mette Øinæs Habberstad i Den Norske Turistforening, avviser ikke flere vindturbiner.

– Men der det blir vindkraft på land, er vi nødt til å ta konklusjonene fra FNs klimapanel og FNs naturpanel på alvor og derfor plassere vindturbinene i områder som alt er utbygd og eller industrialisert, påpeker hun.

Mer fra Dagsavisen