Innenriks

Karl-saken: – Han blir like tøft behandlet som innsatte i fengsel

Hedvig Ekberg, generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), reagerer kraftig på at kommunen vedtok at all kommunikasjon mellom Karl og foreldrene skal overvåkes.

Bilde 1 av 2

– Min aller første tanke da jeg leste om kravene, var at dette er skrekkelig nedverdigende og at det må være brudd på menneskerettighetene, sier Ekberg.

Generalsekretæren og juristen har fulgt Karl-saken tett gjennom mange år.

– Vi snakker om en voksen mann som trenger bistand, han skal ikke bli overvåket på denne måten.

Les hele historien om Karl-saken: Får ikke være pårørende til sin egen sønn

Kommunens krav 

Torsdag skrev Dagsavisen at Kongsvinger kommune har vedtatt at Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal ikke får snakke med sønnen «Karl» på telefon uten at noen hører på.

I brevet fra kommunen, som ble sendt 7. januar, står det:

«Samtalen skal være med høyttaler på, og skal være en positiv opplevelse for Karl. Det skal ikke snakkes negativt og samtalen bør avsluttes på en god måte.»

Videre heter det at «dersom samtalen handler om temaer som medisiner, flytting, verge, fastlege, kommunen, vil personalet avbryte samtalen umiddelbart».

Arne Ugedal og Ragnhild Johnsen Meldalen har kjempet en årelang kamp mot kommune og stat for at sønnen skal få et annet botilbud og bedre helseoppfølging.

Arne Ugedal og Ragnhild Johnsen Meldalen har kjempet en årelang kamp mot kommune og stat for at sønnen skal få ny verge, et annet botilbud og tettere helseoppfølging. Foto: Jens Marius Sæther 

Kommunen krever også at personalet alltid må være tilstede når sønnen er hjemme på besøk hos foreldrene.

«Besøket skal være en positiv opplevelse for Karl. Det skal ikke snakkes negativt og besøket bør avsluttes på en god måte. Besøket skal vare i max 3 timer.»

Les også: – Denne saken har gjort meg helt skjelven og nesten tatt knekken på meg

Sammenligner med fengsel 

Ekberg forteller at hun sitter i et rådgivende utvalg hos Sivilombudsmannen som ser på hvordan mennesker som har tvangsvedtak eller er fengslet, blir ivaretatt.

– Karl blir like tøft behandlet som innsatte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Det er kun de som sitter inne på avdelinger med høyt sikkerhetsnivå, som ikke får snakke fritt i telefon. Jeg mener det sier litt om vedtaket kommunen her har fattet.

Cathrine Pedersen, kommunalsjef for helse og omsorg i Kongsvinger kommune, har understreket overfor Dagsavisen at kravene foreløpig ikke blir iverksatt fordi foreldrene nylig fikk tilbake statusen som nærmeste pårørende for Karl.

– Denne enkeltsaken har i mange år dessverre hatt et høyt konfliktnivå. Det er hverken pårørende eller kommunen tjent med, og vi ønsker å legge til rette for et bedre samarbeidsklima, uttalte Pedersen til Dagsavisen sist uke.

Les også: Prest om «Karl»-saken: – Myndighetene må komme foreldrene i møte

Møte om halvannen uke

Foreldrene skal nå få uttale seg om saken. Kommunen har også gått med på at neste møte med foreldrene skal avholdes hos NFU, slik foreldrene har ønsket.

Ekberg i NFU skal være tilstede på møtet mellom foreldrene og kommunen.

– Det skal avholdes om halvannen uke. Agenda for møtet er ikke satt ennå, men jeg tenker at det vil være veldig nyttig å høre om kommunen har noen planer for å bedre situasjonen for Karl. Slik jeg ser det, har det ikke vært noen bedring i Karls situasjon, til tross for at kommunen har gjennomført et strengt tvangsregime over mange år. Det vil være naturlig å tenke at man nå må være villig til å endre strategi radikalt, sier hun og legger til:

– Det ville også være fint om kommunen kunne si noe om de har vurdert tvangsbruken opp mot menneskerettighetene som Norge er forpliktet av.

Les også: Karl-saken: – Kommunen bør komme med en beklagelse til oss