Innenriks

Frykter rådyr jakt etter at Statskog solgte eiendom for 9,6 millioner

Olav Kolstad og Tone Holthe Svensen har sikret seg den største eiendommen Statskog så langt har solgt. Det vil allmennheten nyte godt av, forsikrer ekteparet. Lokale jegere er likevel skeptiske.

– Vi har ikke tenkt å stenge eiendommen for andre, tvert imot vil vi åpne den opp. Dette er et fantastisk område vi ønsker skal brukes mer, sier Kolstad til Dagsavisen.

Det beroliger ikke Johnny Eide, nestleder i Nærøy Jeger- og Fiskerforening.

– Vi frykter at Statskogs salg av skogeiendommer vil minske allmennhetens muligheter til jakt. Det er allerede flere eiendommer her i Namdalen som er på private hender. Vi er redde for at det kan føre til skyhøye priser på jaktkort etter hvert, sier Eide.

Les også: Skal lære om jakt i barnehagen

Jobber i departementet

Han kjenner godt til Vassbygda, den drøyt 32.000 dekar store eiendommen i Nærøysund kommune, som Kolstad og Svensen har kjøpt. Mesteparten av skogen der er vernet, men det er også mange fine fiskevann i området, og det jaktes på både småvilt og storvilt. Både tiur, rådyr, hjort og elg er aktuelt i den sammenheng.

Kolstad og Svensen, som er bosatt i Oslo, overtok jakt- og fiskerettighetene ved årsskiftet.

– Jakten til høsten blir dermed den første vi får ansvaret for, sier Kolstad, som er advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt.

Tone Holthe Svensen er seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet, som har det overordnede ansvaret for Statskog, og følgelig også det pågående salget av skogeiendommer, som Dagsavisen har omtalt i flere nylige artikler. Kjøpet av Vassbygda har likevel ingen ting å gjøre med hvor kona arbeider, understreker Kolstad.

– Vi fant eiendommen på hjemmesiden til Statskog, forteller han.

– Hvorfor har dere kjøpt Vassbygda?

– Vi er glade i naturen, jakt, fiske og friluftsliv, og så dette som en mulighet. Vi vil bruke eiendommen i tråd med hva Statskog har gjort til nå, men vil også prøve å skape litt mer aktivitet der, svarer Kolstad.

Les også: Setter inn hyttebuss for bil

Vil bygge og leie ut

Planene omfatter blant annet en snarlig søknad om oppføring av et bolighus som Kolstad og kona vil bruke selv, inkludert  en utleiedel «med plass til et jaktlag.

Kolstad viser også til et brev som hans advokat har sendt Nærøy Jeger- og Fiskerforening. Her heter det at Kolstad og Svensen ønsker å tilrettelegge for «rekruttering av jegerstanden, særlig av ungdom og kvinner», at fiskekort vil bli solgt «uten noen form for begrensninger», og når det gjelder jakt og kjøp av jaktkort «vil lokalbefolkningen gis fortrinn og til noen lunde samme prisnivå» som Statskog har hatt.

– Vi er ikke fritatt merverdiavgift som Statskog, så derfor må jaktkortene bli dyrere. De vil få et lite påslag, sier Kolstad.

Johnny Eide i jeger- og fiskerforeningen, konstaterer at dette er vel og bra, på kort sikt.

– Men hvordan vil prisene på jaktkort være om ti år? Vi har ingen garantier når eiendommer som Statskog har eid, havner på private hender. Vi er redde for at prisene på jaktkort etter hvert blir justert opp slik at allmennheten ikke lenger får de samme mulighetene til å jakte som nå, sier Eide.

– Vil koste litt

Selv om prisen på Vassbygda var 9,6 millioner, opplyser Kolstad at «vi er ikke avhengige av å tjene penger på eiendommen».

– Samtidig ønsker vi at ressursgrunnlaget på eiendommen skal bidra til verdiskapning lokalt, sier Kolstad.

– Vi ønsker å etablere eiendommen som en næringsmessig driftsenhet med priser på jakten som er tilpasset vanlige jegere.

Når det gjelder fisket er målsettingen å gå minst i null, sett i forhold til det som skal gjøres for å tilrettelegge for mer aktivitet i området.

– Planen er at det skal være gratis å fiske, mot at de som fisker melder fra om det slik at vi har litt kontroll på dette. Vi har også lagt ut båter og vil legge ut garn i disse båtene. De vil det koste litt penger å bruke, opplyser Kolstad.

Omfatter flere hytter

Da Vassbygda ble lagt ut for salg i oktober 2018, ble dette omtalt av Namdalsavisa. Av denne artikkelen går det fram at Vassbygda omfatter Bogavasshytta med uthus og naust. I tillegg er det fire festekontrakter på fritidsboliger og en kontrakt på vannrettigheter til Salmanor Settefisk AS.

– Takstmannen har sjelden sett så mye tiur som i dette området, uttalte salgsansvarlig Knut Røst, i samme artikkel.

I Statskogs prospekt for eiendommen ble det angitt en inntekt fra jakten på i overkant av 60.000 kroner.