Innenriks

– Hvis man synes likestilling er viktigere enn tid med barna, bør man tenke over om man bør få barn

Forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund, Aina Alfredsen Førde, reagerer på at kontantstøtten blir sett på som dårlig likestillingspolitikk.

Forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund, Aina Alfredsen Førde, mener det blir feil å gi kontantstøtten skylda for at minoritetsmødre velger å bli hjemme med barna.

En Nav-analyse Dagsavisen omtalte tidligere i desember viser at økningen i kontantstøtten har ført til at småbarnsmødre jobber mindre enn før. Dette etter at kontantstøtten i 2017 ble oppjustert fra 6.000 til 7.500 kroner i måneden.

Anette Trettebergstuen, leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, mener at småbarnsmødrenes reduserte arbeidstid er et bevis på at kontantstøtten er dårlig likestillingspolitikk.

Dette får Aina Alfredsen Førde, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund, til å reagere.

– Kontantstøtten er familiepolitikk, ikke likestillingspolitikk, sier Førde.

Ifølge Nav-analysen benytter de fleste seg kun av kontantstøtten frem til barnet får barnehageplass. Unntaket er foreldre med minoritetsbakgrunn, som oftere velger å ta ut full ytelse i hele stønadsperioden.

I den forbindelse kommenterte Trettebergstuen at flere og billigere barnehageplasser vil være et godt alternativ for å få flere i arbeid.

Førde reagerer på at Trettebergstuen trekker frem kontantstøtten som en grunn til at kvinner blir værende hjemme.

– Hvis kontantstøtten var noe man kunne få helt til barnet begynte på skolen, så kunne jeg gått med på argumentasjonen. Men dette er snakk om ett år av barnet sitt liv, sier Førde.

Hun mener vi må respektere at mange av minoritetsfamiliene har et annet syn på barn og familie, og respektere at alle ikke har samme syn på hva som er riktig å prioritere.

– For å si det hardt: Hvis man synes likestilling er viktigere enn tid med barna, så bør man tenke over om man bør få barn, sier Førde.

Les også denne kommentaren: La barn være barn

Ønsker valgfrihet

Førde presiserer at hun ikke mener at mødrene skal tilbake til kjøkkenbenken, men at kontantstøtten er et familiepolitisk tiltak for at foreldrene skal kunne velge hva som er riktig for sin familie.

– For noen er det riktig at mor er hjemme, for noen er det riktig at far er hjemme og for noen er det riktig at barnet begynner rett i barnehagen. Politikerne må respektere at noen foreldre synes det er for tidlige å gå fra ungen sin som ett-åring, sier Førde.

Les også: – Jeg kommer til å huske de sterke ordene resten av livet

Negativ til ventestøtte

Arbeiderpartiet har flere ganger ytret at de ønsker å erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for foreldre som ikke har fått barnehageplass. Det er en løsning Førde mener vil ta fra familiene valgfriheten.

Hun trekker frem at mange foreldre av ulike grunner ikke ønsker at barna skal begynne i barnehage som ett-åring.

– Noen barn sover kanskje lite om natta, noe som passer dårlig når man skal gå i barnehage. Og noen barn blir stresset av å være der, sier Førde.

– De skal gå etter klokka resten av livet. Så hvis kontantstøtten gjør at de får mulighet til å ha ett år uten å gå etter klokka, så er det verdt det, avslutter hun.