Innenriks

Erna vil ikke kommentere NAV-skandalen, ønsker mer fakta

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke ta stilling til enkeltheter i NAV-skandalen før alle fakta er kjent, ifølge et brev fra henne til Stortinget. - Oppsiktsvekkende, mener Bjørnar Moxnes.

I brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag skriver Solberg at det følger av Grunnloven at hun «ikke kan fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget». «Fordi vi ennå ikke har alle fakta på bordet, har jeg valgt å ikke ta stilling til enkeltheter i saken nå. Det er verken uriktig eller villedende,» heter det.

Videre fremholder statsministeren at hun ikke kan se at Grunnloven forplikter henne til å ta stilling til slike spørsmål nå.«Tvert imot tilsier sakens alvor at konklusjoner trekkes når grunnlaget er så godt og fullstendig som mulig. Granskningsutvalget er gitt i oppdrag å gjennomføre en slik helhetlig granskning».

Vil avvente rapport

Bakgrunnen for kontrollkomiteens spørsmål denne uken var Solbergs forrige svar om at hun nettopp ville avvente utvalgets rapport før hun kommenterer enkeltheter i saken nærmere.
– Vi kan ikke godta at statsministeren prøver å heve seg over opplysningsplikten til Stortinget ved å henvise til et utvalg som regjeringen har satt ned, sa SVs Freddy André Øvstegård til NTB tidligere denne uken. «Hva tenker statsministeren om at det gikk godt over en og en halv måned før justis- og innvandringsministeren og statsministeren ble orientert om alvoret i saken henholdsvis 22. og 19. oktober?», skriver komiteen i sitt spørsmål.
Komiteen henviser også til Grunnlovens bestemmelser om opplysningsplikt og fremholder at Grunnloven ikke settes til side selv om regjeringen har satt ned et utvalg.

– Oppsiktsvekkende

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier Solbergs uttalelser vitner om liten respekt for Stortinget.
– I et parlamentarisk demokrati står regjeringen ansvarlig overfor Stortinget, ikke et granskningsutvalg. Vi må få klargjort hva regjeringen visste og foretok seg da Nav-skandalen ble kjent. Dette er oppsiktsvekkende, sier han.
Han har tidligere konfrontert Solberg om dette i et skriftlig spørsmål, men sier han ikke fikk noe godt svar da heller.
– Det burde være en enkel sak for statsministeren å svare på hva hun mener om at det gikk så lang tid før hun ble orientert om sakens alvor av Anniken Hauglie. Det kan ikke et utvalg hjelpe henne med. Men også på tredje forsøk unnlater hun å svare. Nå må det bli slutt på at Solberg prøve å legge lokk på Nav-skandalen, sier Moxnes. (NTB)