Innenriks

Ap vil kjøpe 100 nye tog

Regjeringen vil kjøpe 30 nye lokaltog. Ap høyner til 100. – Når vi bruker milliarder på å bygge jernbane, må vi også ha flere tog, sier partiets Sverre Myrli.

De nye lokaltogene som regjeringen har varslet at den ønsker å kjøpe, vil nemlig ikke øke antallet tog totalt sett.

– De 30 nye lokaltogene skal erstatte 30 lokaltog av type 69, som skal tas ut av drift, opplyser Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS, til Dagsavisen.

Norske tog, som leier ut tog til Vy, Go-Ahead og etter hvert også SJ, disponerer per dags dato 246 motorvognsett, 135 personvogner og 22 lokomotiver.

Les også: Kommer disse togene også til Norge?

Bytter ut flere gamle

I 2008, før jernbanereformen snudde opp ned på det meste,  bestilte daværende NSB 50 Flirt-tog fra togprodusenten Stadler. Senere har en opsjon på kjøp av ytterligere 100 tog blitt brukt. De siste av disse togene blir levert i løpet av 2022.

– Hvor mange tog vil Norske tog da disponere?

–  Norske tog anskaffer 150 Flirt-togsett fra Stadler for å erstatte gamle togsett. Når alle er levert, vil vi ha i overkant av 250 togsett, avhengig av hvor fort de gamle togsettene tas ut av drift, svarer Risan.

Dermed vil man være omtrent like langt, også etter at de første av regjeringens 30 nye lokaltog tas i bruk, noe som er planlagt å skje i desember 2023. Ifølge Samferdselsdepartementet vil de nye togene ha plass til opp mot 850 passasjerer, mot om lag 570 i et type 69-tog. Dermed øker kapasiteten noe, men dette er likevel på ingen måte godt nok, mener Sverre Myrli, Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson.

Les også: Åpner Norges lengste togrute

– Forventer økt togtilbud

– Når vi bruker milliarder av kroner på å bygge Follobanen mellom Oslo og Ski og også store summer på å bygge jernbane andre steder, må det forventes at det medfører et økt togtilbud. Derfor er det uforståelig at regjeringen ikke vil kjøpe flere tog enn de 30 som skal erstatte gamle tog,  mener Myrli.

Ap foreslår derfor kjøp av 100 nye lokaltog, 70 flere enn det regjeringen ønsker å kjøpe. Både SV og Sp støtter forslaget. Myrli anslår en kostnadsramme på totalt 14 milliarder kroner, noe som innebærer 140 millioner kroner per togsett. De pengene skal skaffes til veie dels ved at Norske tog tar opp lån, og dels ved bevilgninger fra staten, forteller Myrli.

– 25 nye tog i året

I april uttalte Øystein Risan til NTB at «Norske tog trenger 25 nye tog i året så langt vi kan se». I juni utdypet Risan dette i et intervju med Dagsavisen.

– Trafikkveksten har de siste årene vært større enn forventet, og veksten ser ut til å fortsette på samme høye nivå. Med en slik vekst, og en stor del av togparken som er moden for utskifting, er det ikke utenkelig at vi vil ha behov for to nye togsett hver eneste måned i de neste 30 årene, uttalte han da.

Det tilsier over 700 nye tog totalt fram mot 2050.

Risan påpekte også at det tar omtrent fire år fra et tog blir bestilt til det er levert.

– Støtter du Aps forslag om å kjøpe 100 tog nå i stedet for 30, slik regjeringen ønsker?

– Med en opsjon på 170 togsett i tillegg til kontrakten på 30, ligger alle muligheter åpne med tanke på vekst og nye rutetilbud framover, svarer Risan.

Forholdet er nemlig at regjeringen også ønsker en opsjon på kjøp av 170 togsett «slik at kontrakten med vinnende togprodusent ved behov kan nyttast til å skaffe lokaltog i lang tid framover», skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Myrli avviser en slik løsning.

– Med vårt forslag kan Norske tog anskaffe flere tog med en gang uten å komme til Stortinget igjen, påpeker han.

–  Hvis Stortinget vedtar å kjøpe 30 tog, må Norske tog og departementet be om nytt vedtak i Stortinget, selv om de har en opsjon på ytterligere 170. Det trengs flere tog nå!

Etter at NSB hadde bestilt de første 50 Flirt-togene i 2008, drøyde det fire år, til senhøsten 2012, før togselskapet fikk klarsignal til å kjøpe ytterligere 16 slike tog.

Mer fra Dagsavisen