Innenriks

Polske Radoslaw får bare halvparten av lønna til norske kolleger: – Ulovlig

Rederiet brøt norsk lov da polske Radoslaw ble lønnsdiskriminert på grunn av etnisitet, fastslår Diskrimineringsnemnda.

Av: Tri Nguyen Dinh / FriFagbevegelse

– Jeg er veldig glad for at Norsk Sjømannsforbund (NSF) har hjulpet meg å bevise at dette er ulovlig, for jeg har alltid syntes at det er uverdig og urettferdig, sier Radoslaw Wojtera på telefon til Maritim Logg.

Tjente halvparten

Det var i vår Sjømannsforbundet avdekket at polske Wojtera bare fikk halvparten av lønnen til sine norske kollegaer i fiskebåten Prowess, selv om han utførte de samme arbeidsoppgavene.

Prowess tilhører rederiet Ocean Venture.

Mens norske arbeidskompiser tjener 2.333 kroner om dagen, har Wojtera og de andre utlendingene måttet nøye seg med 1.150 om bord på det NOR-registrerte fartøyet (norskflagget skip red. anm).

– Jeg synes det er rart at jeg skal tjene mindre enn de norske, men rederiet har forklart lønnsforskjellen med at det er billigere å bo og leve i Polen, sa Wojtera til Maritim Logg den gang.

Les også: Innsatte «Elin» (35) utdanner seg til kokk i fengselet. Nå kan kjøkkenet bli stengt og drømmen ryke

NSF-inspeksjon

Det var under en inspeksjon, ved inspektør Jeanette Gutierrez-Lorentzen, at lønnsvilkårene ble avdekket.

– Det er forferdelig og også ulovlig å avregne lønn basert på ansattes nasjonalitet. I en NOR-båt skal det være lik lønn for likt arbeid, sier Gutierrez-Lortentzen.

Etter at tilfellet ble dokumentert var NSF-advokat Terje Hernes Pettersen klar på at behandlingen Wojtera, og de andre utenlandske på båten, fikk var ulovlig.

Han fremmet, på vegne NSF-medlemmene, en sak for Diskrimineringsnemnda.

###

–Sjømannsforbundet er fornøyd med avgjørelsen i nemda selv om fiskerne ikke nådde frem på alle punkter. Nå skal vi jobbe videre med å få utbetalt erstatning slik at uretten blir rettet opp i, sier Terje Hernes Pettersen. Foto: Tri Nguyen Dinh

Fra 1. januar i år har nemnda fått utvidet fullmakt og fungerer nå også som en «semidomstol» og kan gi bot og erstatning.

Nå har nemnda konkludert med at behandlingen Wojtera og de andre utenlandske fiskerne fikk er lovstridig.

«Nemndas konklusjon er at Ocean Venture AS har diskriminert fiskerne på grunn av etnisitet i forbindelse med lønnsfastsettelsen», skriver NSF i en pressemelding.

Les også: Go-Ahead endrer studentrabatten: – Det kan vi ikke godta

– Ulovlig diskriminering

– Dette er en prinsipiell og viktig avgjørelse om at dette er ulovlig diskriminering og brudd på norsk lov. Vi har vunnet fram på det sentrale punkt i saken, sier advokat Hernes Pettersen.

Pettersen forteller at forbundet allerede er i gang med å vurdere erstatningskrav overfor rederiet Ocean Venture. Det er snakk om til sammen over 800.000 kroner for to polske sjøfolk som ønsket at NSF skulle ta saken.

– Jeg har allerede sendt en e-post til rederiets advokat Svend Lerring for å innlede forhandlinger om dette, sier Hernes Pettersen, som er svært tilfreds med at de har fått medhold i nemnda.

Nemnda har ikke tatt stilling til erstatningskravet for disse fiskerne, og det er en sak som i ettertid eventuelt må prøves privatrettslig», skriver Norsk Sjømannsforbund i pressemeldingen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Utenlandske sjøfolk blir utnyttet

Advokat Svend Lerring representerer rederiet Ocean Venture AS i denne saken. Han vil foreløpig ikke diskutere utfallet og et økonomisk erstatningsansvar gjennom media.

– Vi er uenige i utfallet, men registrerer at nemnda har konkludert slik de har gjort. Det er for tidlig å si noe om den videre prosessen og et eventuelt erstatningsansvar. For øvrig tar vi resultatet til etterretning, sier Lerring på telefon til Maritim Logg.

I den siste perioden har Sjømannsforbundet hatt tre saker hvor det har blitt avdekket sosial dumping av utenlandske sjøfolk.

– Forbundet registrerer at medlemmer som ikke har norsk bakgrunn kan ha lettere for å bli utnyttet av arbeidsgiver. Dette er den tredje saken forbundet vinner frem i løpet av kort tid på vegne av utenlandske medlemmer som ikke har fått lønn og vilkår oppfylt i henhold til tariff eller norsk lov, sier Hernes Pettersen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: