Innenriks

Nav-direktøren: Burde forstått omfanget tidligere

En ny Nav-rapport kartlegger hva som gikk galt i trygdeskandalen. Direktør Sigrun Vågeng sier hun blir sittende i stillingen om hun har tilliten til statsråden.

Oslo 20191212. 
NAV-direktør Sigrun Vågeng mottar internrevisjonsrapport fra revisjonsdirektør Terje Klepp torsdag. 
Internrevisjonen i NAV har hatt i oppdrag å gå gjennom hva som skjedde i NAV i forbindelse med EØS-forordningen som trådte i kraft i 2012, og hva som skjedde etter kjennelsene i Trygderetten i 2017 og fram til slutten av oktober 2019.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Av Brage Lie Jor

Internrevisjonen i Nav presenterer torsdag en rapport om trygdeskandalen.

Gruppen har snakket med over 50 personer, i et forsøk på å kartlegge hva som skjedde i forbindelse med innføringen av EØS-forordningen i 2012 og trygderettens kjennelse fra 2017.

Mangelfull EØS-kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon er årsakene til Nav-skandalen, ifølge Navs rapport.

Les også: Feilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner

Fokus på å rydde opp

Sigrun Vågeng sier på pressekonferansen at fokuset nå er å rydde opp, og at årsaken er en tolkning av at norsk rett gikk foran EØS-reglene.

– Dette var den store kollektive feiltolkningen, sier Vågeng.

Status på opprydningsarbeidet nå er at de har 50 personer som jobber dedikert med opprydningen.

– Vi har startet med de alvorligste sakene, altså personene som er domfelt og anmeldt, sier Vågeng.

Vågeng blir 70 år gammel i 2020, og hun vil bruke de månedene hun har igjen i yrkeslivet på å sette et verdig punktum, såframt hun har statsrådens tillit.

– Mitt ansvar

Vågeng er tydelig på at de burde forstått omfanget tidligere.

– Straks vi var trygge på lovfortolkningen, gikk vi ut med det, sier hun.

48 personer kan ha blitt urettmessig dømt for trygdesvindel. Dommene seg om trygdeytelser for 16 millioner kroner, ifølge Klepp.

– Feil av denne typen krever målrettede tiltak, vi kan ikke risikere å svekke det daglige arbeidet, sier hun.

Vågeng sier de nå oppretter en ny juridisk avdeling i etaten, som skal være en overordnet autoritet på juridiske spørsmål. De skal også forbedre ytelsesavdelingen, og bedre samhandlingen med departementet.

– Det er mitt ansvar at vi rydder opp i det rapporten har avdekket.