Innenriks

Rødt fremmer mistillit mot Hauglie: – Ikke egnet til å rydde opp i Nav-skandalen

Rødt fremmer allerede nå mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av Nav-saken.

Oslo 20191120. 
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)  under Stortingets spørretime onsdag.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Av Bibiana Piene/NTB, Jens Marius Sæther, Emma Huisman Moskvil og Dag Høie

– Vi vet nå ut fra det som har kommet fram, at Nav-skandalen er et resultat av villet politikk og uvilje mot å rydde opp, sier Rød-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

– Hauglie har ikke gjort det man kan forvente av en statsråd som får Norgeshistoriens største rettsskandale på sitt bord, og ingenting tyder på at Hauglie er egnet til å rydde opp i denne skandalen, sier han.

Dagsavisen har kontaktet Arbeids- og sosialdepartementet. I en e-post skriver seniorrådgiver Trond Rasmussen:

– Hauglie har ingen kommentar til saken.

Les også: Ap om Rødts mistillitsforslag: – Det er for tidlig å konkludere

Liste

Før helga laget Rødt og Bjørnar Moxnes en liste over det de mener er de fem «mest brennbare ankepunktene» mot regjeringen i trygdeskandalen. Til Dagsavisen uttalte Rødt-lederen bl.a.:

– Anniken Hauglie peker på alle andre, mens stadig flere piler peker mot henne. Jeg er luta lei bortforklaringer og ansvarsfraskrivelse.

Dette er punktene Rødt listet opp:

1. Anniken Hauglie har fortsatt ikke fortalt hva hun foretok seg i perioden fra 30. august, da den store alarmen gikk, til det første møtet med Nav 13. september.

2. Departementet forhindret ikke at mennesker ble sittende i fengsel på feilaktig grunnlag helt til slutten av oktober.

3. Politisk ledelse i departementet instruerte i februar Nav om ikke å gjenoppta gamle saker, bare legge om praksis for saker framover i tid.

4. Anniken Hauglie hevder at EU-dommen fra 2017, hvor regjeringen intervenerte i behandlingen, ikke har relevans for Nav-skandalen, til tross for at Nav selv la den til grunn i sin juridiske vurdering av den feilaktige praksisen 27. oktober, og hun utelot helt denne informasjonen i sin redegjørelse til Stortinget 5. november.

5. Under redegjørelsen sa Hauglie til Stortinget at henvendelsen fra Nav til departementet 27. november 2018 gjaldt utenlandsopphold på noen uker. Men i e-posten som ble sendt fra Nav til departementet den dagen, står det også om opphold på flere måneder.

Kommentar: Demningen slår sprekker

Tre grunner

Nå har altså Rødt konkludert og det er særlig tre ting som gjør at partiet allerede nå velger å fremme mistillitsforslag mot Hauglie:

– For det første ble praksis når det gjelder korttidsopphold i utlandet endret i mars. Da instruerte departementet Nav om ikke å gjennomgå gamle saker, sier Moxnes.

Rødt er også mer enn kritisk til at det gikk flere uker før departementet hadde møte med Nav etter varselet i august om at flere kunne ha blitt uriktig dømt til fengselsstraff på grunn av feiltolkningen av regelverket. I tillegg gikk det nesten fem uker før Riksadvokaten ble orientert.

– Hauglies sendrektighet har, etter alt å dømme, bidratt til justismord. Så sent som 17. september ble en mann dømt til fengselsstraff. 17. oktober påbegynte en annen soning av en dom som bygget på feilaktige rettsanvendelse. Helt fram til 31. oktober ble flere sittende i fengsel, sier Moxnes.

– Politisk skandale

– At departementet aktivt motsatte seg å få full oversikt og heller ikke umiddelbart rettet opp i de feil som hadde blitt begått, er en politisk skandale, mener han.

Rødt påpeker at ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av trygdeskandalen.

– Samtidig krever opprydningen etter skandalen en høy grad av tillit til statsråden som skal lede dette arbeidet. Men etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering mener vi at Stortinget ikke kan ha tillit til Hauglie, sier Moxnes.

Facebook-innlegg

Rødt-lederen har skrevet et lengre innlegg på sin Facebook-side der han begrunner hvorfor partiet nå velger å fremme mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Han skriver bl.a.:

«Ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av denne skandalen, som har røtter tilbake til flere ulike regjeringsperioder. Rødt ønsker en grundig gransking og behandling for å komme til bunns i skandalen og gjenopprette tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner.

Sakens omfang, alvor og klassejustis, der demokratiet og rettssikkerheten har sviktet noen av dem som trenger det mest, medfører samtidig at Stortingets medlemmer må vurdere om den sittende statsrådens ansvar og håndtering tilsier Stortingets tillit.

Etter Rødts vurdering, er det klart at sakens alvor og omfang har økt under Anniken Hauglies periode som ansvarlig statsråd.»

– Statsråden har ikke overholdt sin informasjonsplikt

Moxnes skriver videre:

«Heller ikke statsrådens håndtering etter at skandalen ble offentlig kjent har vært tillitvekkende, tross Hauglies forsikring om at hun ville gjøre det hun kunne «for å opplyse Stortinget og offentligheten om alt vi vet om denne saken per nå, og få alle fakta på bordet».

I en rekke tilfeller har statsråden unnlatt å svare på spørsmål fra opposisjonen og media. Hauglie har skjøvet foran seg granskingsutvalget, som ble nedsatt av regjeringa, ikke av Stortinget. I tillegg kommer det stadig nye opplysninger som strider med det Anniken Hauglie sa i sin redegjørelse til Stortinget. Statsråden har ikke overholdt sin informasjonsplikt.

Vi understreker at ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av denne alvorlige saken. Samtidig krever opprydningen etter skandalen en høy grad av tillit til statsråden som skal lede dette arbeidet.

Det er klart at Nav-skandalen både er resultat av en villet politikk, og uvilje mot å rydde opp. Etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering, mener Rødt at Stortinget ikke kan ha tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli. Også maktpersoner må stilles til ansvar.»

Les også: Hauglie nekter å svare Dagsavisen på spørsmål om omstridt Nav-epost