Innenriks

Nei til salg av Telenor. Se lista over statlige selskaper som fortsatt er til salgs

Regjeringen ser ikke behov for å selge seg videre ned i Telenor. Dermed ber den ikke om forlengelse av fullmakten til å gjøre dette.

Av Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse og NTB

Regjeringen ser ikke behov for å selge seg videre ned i Telenor. Dermed ber den ikke om forlengelse av fullmakten til å gjøre dette.

Det kommer fram i forbindelse med framleggingen av eierskapsmeldingen fredag.

Regjeringen har siden 2015 hatt fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i Telenor ASA fra 53,97 til 34 prosent.

Helhetlig vurdering

– Fullmakten har vært ubenyttet, og regjeringen ser etter en helhetlig vurdering ikke behov for å forlenge den, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ved eventuelle forslag om industrielle transaksjoner som kan innebære en reduksjon av statens eierandel i Telenor, vil regjeringen vurdere dette på vanlig måte og eventuelt forelegge saken for Stortinget, heter det.

Meldingen om at Telenor ikke er til salgs lenger blir tatt godt imot hos Senterpartiet.

– Det er bra at regjeringen snur i spørsmålet om å selge seg ned i Telenor. Det er i tråd med Senterpartiets krav. Det er uheldig at et av våre største selskaper i årevis har stått på en statlig salgsliste. Det er ikke bra at den største eieren i så lang tid har signalisert et ønske om å selge seg ned, sier næringspolitisk talsperson Geir Pollestad (Sp) til FriFagbevegelse.

Begrunnelsen for eierskapet i Telenor er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Disse selskapene skal selges

Regjeringen har fullmakter fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i teknologiselskap Ambita AS, Baneservice AS, entreprenøren Mesta AS og eiendomsselskapet Entra ASA, og disse videreføres. I Entra er eierskapet allerede redusert gjennom børsnotering og salg av aksjer.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2020 ba regjeringen Stortinget om fullmakt til helt eller delvis salg, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring AS.