Innenriks

– Hadde jeg vært Nav-direktør eller ansvarlig statsråd, ville jeg vurdert min stilling

Eva Kristin Hansen (Ap) leder Stortingets gransking av Nav-skandalen. Hun mener saken bare blir mer og mer alvorlig.

Oslo 20191112. 
I det første møtet om saken skal komiteen blant annet velge en saksordfører og bestemme om det skal holdes en åpen høring om saken med de ansvarlige statsrådene. Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet ble valgt til saksordfører.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dagsavisen møter Hansen rett etter at hun har mottatt en svær bunke med dokumenter fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Dokumentene fra departementet er lagt fram for å gi svar på de første spørsmålene som Kontroll- og konstitusjonskomiteen har stilt statsråden om trygdeskandalen.

Hansen sier det blir mer og mer klart at alarmen burde gått langt tidligere.

– Saken blir bare mer og mer alvorlig. Vi må ikke glemme at det er vanlige folk det er snakk om, som er blitt ydmyket på det verste, sier Hansen.

Hun er saksordfører for trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Les også: Nav-skandalen: Mener Trygderetten har sluppet for billig unna

Ny omdreining i saken

Tirsdag kveld gikk statsråd Anniken Hauglie (H) ut med ny informasjon. Til VG uttalte hun:

– Det er veldig alvorlig at Nav allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fikk 30. august.

Hun viste til en intern e-post fra 25. februar, som ble sendt fra Nav Klageinstans til blant andre ytelsesdirektør Kjersti Monland.

I e-posten står det: «Når departementets brev foreligger må det foretas avklaring på flere områder bla hvordan pågående straffesaker skal håndteres. Det må muligens lages en kommunikasjonsstrategi i forhold til endring av praksis».

I VG-saken ville ikke Hauglie svare på om hun har tillit til Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– Dette er en e-post som er veldig alvorlig. Men som jeg sier, nå kommer internrevisjonen i Nav med en rapport om to ukers tid. Da vil vi se mer av bildet, forhåpentligvis. Jeg ønsker ikke å treffe en konklusjon før jeg har hele bildet, men denne e-posten er alvorlig.

Tilbakeviser Hauglies påstander

Dagsavisen har vært i kontakt med Nav om saken. Nav-direktør Vågeng skriver dette om den interne e-posten som ble sendt i februar:

– En klønete formulering i en intern e-post har skapt et inntrykk av at Nav allerede i februar 2019 visste at folk satt i fengsel fordi vi behandlet saker feil. Det stemmer ikke – og det var ikke det denne e-posten adresserte. Da denne mailen ble skrevet, var vi ikke klar over at vi hadde feil lovforståelse om opphold i EU/EØS. Mailen var et varsel om praksisendring for korte opphold, framover i tid.

Les også: Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp

– Ville vurdert min stilling 

Eva Kristin Hansen understreker at det ikke er Stortingets oppgave å vurdere om Nav-direktøren bør fratre eller ikke.

– Å bruke Nav-direktøren som lynavleder for det man selv burde visst, blir for enkelt. Det er statsråden som står ansvarlig overfor Stortinget, sier Hansen.

På direkte spørsmål om noen bør gå av som følge av det som har kommet fram så langt, svarer hun:

– Vi må se hvordan denne saken skrider fram. Men hadde jeg vært Nav-direktør eller ansvarlig statsråd, ville jeg vurdert min stilling.

Hansen vet ennå ikke når det blir høring om saken i Stortinget. Torsdag skal de få mer dokumentasjon på bordet fra departementet.

– Vi hadde håpet å få til en høring før jul, men nå må vi se på saksmengden. Vi må vite nøyaktig når Hauglie visste hva og når hun burde visst ting. For meg blir det mer og mer underlig at hun ikke har fanget opp problemstillingen tidligere.

Les også: Støre: – Tilliten til statsråden er ikke styrket

– Kommunikasjonen går fryktelig treigt

Etter alt hun har pløyd gjennom av dokumenter så langt, er hun mest overrasket over hvor sent kommunikasjonen har gått mellom byråkratene i Nav og departementet.

– Kommunikasjonen går fryktelig treigt når alvoret må ha gått opp for mange, sier Hansen.