Innenriks

Straffesakene i Nav-skandalen blir tidligst gjenåpnet i januar

Men de fleste straffesakene i trygdeskandalen vil først bli behandlet av Gjenopptakelseskommisjonen i mars.

Oslo 20191112. 
Leder av kommisjonen for Gjenopptakelse av straffesaker Siv Hallgren på hennes kontor i Oslo.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi kommer til å prioritere disse sakene. Kanskje kan noen enkeltsaker bli behandlet allerede på vårt møte i januar, men foreløpig har vi satt av utvidet tid på vårt møte i mars, sier Siv Hallgren, leder for kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

På dette møtet kommer kommisjonen til å fatte vedtak om hvilke saker som skal gjenopptas.

Til Dagsavisen opplyser Hallgren at fire personer per dags dato har meldt inn sine saker.

– Alle disse inngår i bunken av saker som Riksadvokaten har sett på så langt, sier Hallgren.

Les også: Nav ringte for å beklage til feilaktig dømte Marianne (54): – Det blir for dumt

Mulig alle sakene gjenåpnes

Kommisjonen venter nå på at Riksadvokaten skal sende dokumentasjonen de trenger for å behandle sakene. Fristen Riksadvokaten har satt til politidistriktene er 15. desember. Deretter må Riksadvokaten forberede sakene før de sendes til kommisjonen.

– Vi kan ikke saksbehandle sakene før vi har fått tilsendt all dokumentasjon. Det er mulig at Riksadvokaten begjærer alle sakene gjenåpnet samlet, men det vet vi ikke ennå, sier Hallgren. 

Regjeringen har varslet at personene som er rammet av Nav-skandalen skal få rettshjelp. Disse ordningene er foreløpig ikke på plass. Hallgren understreker at de som får sin sak gjenåpnet, vil få rettshjelp.

– Vi har en ordning som gjelder alle gjenåpningssaker. De som begjærer gjenåpning kan få veiledning av de ansatte her, og i noen tilfeller kan de få oppnevnt en forsvarer.

Les også: Nav-skandalen: Mener Trygderetten har sluppet for billig unna

Forventer flere saker 

Siden Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er inhabil i Nav-sakene, ble jusprofessor Henry John Mæland utnevnt til setteriksadvokat på fredag. Han er nå i gang med å få på plass en stab som skal jobbe med straffesakene i Nav-skandalen. Til Dagsavisen sier Mæland at han håper at staben skal være på plass i begynnelsen av desember.

Til nå har de fått inn rundt 80 saker som kan bli begjært gjenåpnet.  

– Det kommer nok flere. Vi må nå gå gjennom hver sak, men vi skal jobbe så effektivt som mulig, sier Mæland.

Bergen 20191109. 
Jusprofessor Henry John Mæland er utnevnt som setteriksadvokat for Nav-sakene, hvor riksadvokaten er inhabil.
Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Jusprofessor Henry John Mæland er utnevnt til setteriksadvokat for Nav-sakene. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

Det er fortsatt ikke klart om saker som går lenger tilbake i tid enn 1. juni 2012, er berørt av Navs feiltolkning av EØS-reglene.

– Vi avventer en juridisk redegjørelse fra Nav, sier Mæland.

Les også: Nav-ansatte: – Tilliten til Nav-ledelsen er tynnslitt

Brevet fra Nav 

I et brev til Riksadvokaten skriver Nav-direktør Sigrun Vågeng at det per nå ikke er vurdert «om det finnes aktuelle saker som er beheftet med feil lovanvendelse i forhold til den gamle forordningen før 1. juni 2012».

Vågeng skriver videre at det er satt i gang et arbeid for å gjennomgå «EØS-rettslige konsekvenser» ut over forordningen som trådte i kraft i 2012.

Oslo 20191028. 
Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nav-direktør Sigrun Vågeng på pressekonferansen da trygdeskandalen ble kjent. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

«Foreløpig er det tenkt at ytre ramme for dette arbeidet vil være omkring to måneder. Vi vil derfor måtte komme tilbake til denne redegjørelsen. Dersom det er aktuelt å få saker vurdert av Riksadvokaten vil vi også komme tilbake til det.»

Professor Mæland sier at påtalemyndigheten må være åpne for å se på saker også før 2012, uavhengig av en juridisk redegjørelse fra Nav, hvis de får inn saker der det er «godt opplyst om at det har vært en uriktig domfellelse».