Innenriks

Torkil (58) blir fratatt sekstimersdagen. Nå frykter han et skift som går på helsa løs

Kveldsskiftet for de ansatte ved Tine Heimdal kan i verste fall være over ved midnatt med ny ordning.

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Sekstimersdagen har Tines sentrallager på Heimdal i Trondheim hatt som en fast ordning siden april 2007. Men nå ønsker konsernledelsen å vrake ordningen for den mest profilerte bedriften i Norge med seks timers arbeidsdag.

Årsak: Tine skal spare penger. Ny strategi er å øke konkurransekraften.

– Etter at vi gikk fra en fulltidsordning med et kveldsskift som var over rundt midnatt, har det i 12 år gått an å hvile eller være sosial etter jobb og få lagt seg i rett tid. Å gå tilbake til det gamle skiftet vil være uhyre tøft for kroppen og legge store begrensninger for et velfungerende liv med familie og fritidssysler etter jobb, sier hovedverneombud Torkil Bakken ved Tine Heimdal til FriFagbevegelse.

Les også: Her har de ansatte i Tine hatt sekstimersdag i 12 år. Nå vraker ledelsen ordningen

I seng 2-3 om natta

Konsernledelsen i Tine foreslår å gjøre følgende for de rundt 150 ansatte ved ostefabrikken: Enten så forlenges arbeidsdagen med en halvtime til seks og en halvtime, eller så blir varigheten på sju og en halv time – altså en forlengelse med halvannen time fra den nåværende ordningen.

Den siste løsningen er også den verst tenkelige for ansatte som er omfattet av skiftordningen. Tidligere pleide nemlig kveldsskiftet å være over ved midnatt. Nå går de hjem tre timer før. I pakkeriet er dagskiftet fra klokka 0700 til 1330, mens kveldsskiftet går fra 1330 til 2100 mandag til torsdag. Kveldsskiftene er lengre slik at de kan kutte dem ut på fredager.

– Det påvirker kroppen å stå i pakkeriet. Du er skjerpet hele tida. Belastningen er stor, og når du kommer hjem, får du sjelden lagt deg i rett tid. Før omleggingen var jeg ikke i seng før klokka 2-3 om natta. Det forstyrret døgnrytmen og ødela for familielivet. Det gikk på helsa løs, sier Bakken.

Selv jobber han som fagoperatør på matproduksjonen ved ostefabrikken. Det betyr at han veksler mellom å stå på produksjonslinjen og kjøre truck for å gjøre klar emballasje og lignende til produksjon i pakkeriet.

Les også: Her økte fire dagers arbeidsuke produktiviteten med 40 prosent

Risikerer at eldre slutter

11. november skal det være et forhandlingsmøte om ny lokalavtale mellom arbeidsgiversiden og de ansatte. Det store ankepunktet er scenarioet med et kveldsskift som pågår til midnatt annenhver uke. Det må de ansatte i så fall belage seg på hvis ledelsen tvinger gjennom en omgjøring.

– Jeg vet ikke hvor ille den gamle ordningen blir for meg nå, men jeg har bestandig hatt problemer med å sove om kvelden. Kolleger som er eldre enn meg liker i hvert fall dette svært dårlig. Utfallet kan bli at noen velger å slutte som en følge av ledelsens avvikling av sekstimersdagen, sier Bakken.

Før omgjøringen i april 2007 var det mange ansatte ved Tine Heimdal, inkludert Torkil Bakken, som fikk merke hvordan det var å få snudd døgnet på hodet i ukene med kveldsskift. Torkil er aktiv i lokalpolitikken og har fått tid til å engasjere seg på kveldstid med den nåværende skiftordningen.

– Det er stor forskjell å slutte kveldsskiftet klokka 21 og rundt midnatt. Nå får jeg tid til overs både på hjemmebane og i politikken, sier han.

Håpet er mellomløsning

Jobbing om natten forstyrrer kroppen helt ned på DNA-nivå, ifølge forskning. I 2014 påviste Sleep Research Centre i Surrey i England at skiftarbeid øker faren for diabetes type 2, hjertesykdom, psykiske plager og kreft. Det underbygger frykten de ansatte ved Tine Heimdal har for å gå tilbake på noe de selv betegner som en suksesshistorie med mindre sykefravær og økt effektivitet.

– Jeg kan forstå Tines argument om at de ikke vil ha det som i dag. Samtidig er det en feilvurdering å si at vi har en sekstimersdag. Etter 2007 plusset vi etter hvert på med en halvtime – i og med at pausen ikke var inkludert i arbeidstida, påpeker Bakken.

– Jeg ser ikke noen stor økonomisk gevinst med en fulltidsordning. Ledelsen har like mye å hente på en mellomløsning med å forlenge arbeidsdagen med en halvtime. Fleksibiliteten vi har nå og med en mellomløsning vil gå tapt hvis vi blir låst med en driftsmodell på sju og en halv time, sier Bakken.

Involverer alle ansatte

Direktør i Tine faste produkter, Merete Høgaas, understreker overfor FriFagbevegelse at ledelsen sentralt er opptatt av å involvere alle ansatte ved Tine Heimdal og bruke tid på å finne en modell som kan fungere. Selskapet merker økt konkurranse fra import, og derfor er det vedtatt å spare der det er mulig.

– Vi ser et økonomisk potensial med å endre sekstimersordningen på Tine Heimdal. Med det mener jeg at det vil bli flere timer tilgjengelig. Vi kan ikke se noen dokumentert effekt over tid verken på sykefravær eller helse, miljø og sikkerhet (HMS) med den nåværende ordningen, sier Høgaas.