Innenriks

Nav-skandalen: Da statsråden startet pressekonferansen, var tillitsvalgte ennå ikke informert

Nav-ledelsen hadde ikke informert tillitsvalgte om skandalen før saken ble lagt fram mandag. Den manglende informasjonen kan i ytterste fall også være brudd på Hovedavtalen, sier leder Elisabeth Steen i NTL NAV.

Elisabeth Steen er tillitsvalgt for NTL NAV. Hun mener Nav-ansatte opplever å måtte ta alt trøkket for myndighetenes velferdspolitikk.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Topp-tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav ante ingen ting da det plutselig ble annonsert en pressekonferanse hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mandag.

Hva som ble presentert av nyhet derfra er blitt viden kjent. Nav antar at 2.400 mottakere kan ha fått uriktige krav om tilbakebetaling.

Elisabeth Steen er leder for NTL NAV. Hun mener bestemt at tillitsvalgte burde blitt informert før det kom media for øret. Den manglende informasjonen kan i ytterste fall også være brudd på Hovedavtalen.

Nav-direktør Sigrun Vågeng har også beklaget dette.

Les også: – Folk sier at eneste grunn til at de ikke har tatt livet av seg, er at de har barn eller ektefelle

Bevart hemmelighet

Avsløringen om at flere tusen saker er behandlet med feil regelverksforståelse av Nav var en godt bevart hemmelighet i hele systemet. Tillitsvalgte skal ha fått informasjon om at det kunne komme noe om feilutbetaling, men ikke noe konkret. Og ikke i nærheten av samme omfang.

Elisabeth Steen mener denne saken er aller verst for dem som er rammet. Men det er heller ikke enkelt å være Nav-ansatte for tiden.

Skandalen som ble avslørt mandag kommer i tillegg til både mye styr og bråk rundt arbeidsavklaringspenger (AAP), ABE-reformen og mindre penger til etaten.

Kommentar: Å sparke de som ligger nede

Presset på de ansatte har gradvis økt de siste årene.

– De ansatte føler nok at de må tåle trøkket for den politikken som føres av regjeringen. Budsjettene blir stadig mindre, hevder Elisabeth Steen.

Ironisk nok skaper denne saken ytterligere stort press på etaten. 30 ansatte er satt inn i et innsatsteam som skal gå gjennom saker og forsøke å rette opp i det som har skjedd. De 30 ansatte er ikke nye hoder, men har ført til at det er 30 færre til å gjøre den jobben som Nav opprinnelig er satt til å gjøre.

– Mange gruer seg rett og slett til å gå på jobb. Presset på Nav er blitt enormt. De ansatte opplever mer aggressivitet hos brukerne. Det er blitt helt vanlig at ansatte tar av seg Nav-skiltet når de er ute og spiser lunsj. De føler på mange måter at de får skylden for myndighetenes politikk. De har bare fulgt praksisen de har fått beskjed om å følge, og som er blitt bekreftet av både Trygderetten og domstolene, sier Elisabeth Steen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hadde sperrefrist

Steen bekrefter at det var faglige diskusjoner rundt den nye forordningen i 2012, noe som er helt normalt når det kommer nye regler. Til syvende og sist landet man på at folketrygdlovens krav om opphold i Norge for rett til visse ytelser ikke var i strid med forordningen.

Konsekvensen var at brukere som oppholdt seg i EU/EØS-land fikk stanset ytelsen, krav om tilbakebetaling samt at noen ble anmeldt.

HR-direktør i Nav, Gunhild Løkkevol forklarer at saken hadde sperrefrist, så det ble lagt vekt på å informere ledere slik at de kunne informere og ta vare på medarbeidere når informasjonen ble offentliggjort.

– I tillegg ble det gitt ekstra informasjon til medarbeidere som ville bli direkte berørt. Vi ser i ettertid at vi kunne trukket organisasjonene raskere med inn i dette. Vi hadde et møte med sentralt tillitsvalgte og hovedverneombud om det tirsdag. For å sikre god kontakt med de tillitsvalgte og vernetjeneste ble det avtalt jevnlige møter fremover, det første allerede fredag. Fra ledelsens side vil Sigrun (Vågeng) og undertegnede delta i tillegg til andre direktører etter behov, sier Gunhild Løkkevol til FriFagbevegelse.

Les også: 48-åring rammet av Nav-skandalen: – Jeg mista alt jeg eide

– Viktig at vi tar vare på hverandre

– Etter møtet ga flere av de tillitsvalgte uttrykk for at det var godt å ha snakket om dette og kjenne på følelsen av felles ansvar for å komme oss gjennom denne krevende tiden. Jeg vektla viktigheten av de tillitsvalgtes og vernetjenestens rolle i dette og at vi alle har et ansvar for å ta ekstra godt vare på våre medarbeidere og ledere, legger hun til.

– Nå er det viktig at vi tar vare på hverandre og bruker energien på å rette opp det vi kan få gjort noe med. Det skylder vi både de som er berørt, brukerne våre og samfunnet for øvrig. Mitt klare inntrykk er at våre ansatte er innstilt på å brette opp ermene for å rette opp den urett som har skjedd. Vi må heller ikke glemme at vi samtidig skal fortsette å levere stadig bedre tjenester for alle våre andre brukere Jeg er stolt over å ha slike kollegaer, sier Gunhild Løkkevol. (FriFagbevegelse)

Les også: Hauglie: Flere titalls trygdemottakere uriktig dømt til fengsel