Innenriks

Frykter aggressive Nav-brukere: – Mange er nok bekymret for måten det smeller på

Nav-ansatte er bekymret for hvordan trygdeskandalen vil påvirke deres møter med folk i jobben, sier Nav-tillitsvalgt.

Skandalen er et tema rundt lunsjbordet Nav-kontorer landet rundt, men ifølge nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav, Torgeir Homme, føler mange at det er noen over dem i systemet som har tolket reglene.

– De ansatte har informert og saksbehandlet i tråd med det de har fått beskjed om, sier han.

Nå er en gruppe på 15 Nav-ansatte nedsatt for å ta seg av skandalen overfor publikum.

– Vi regner med at det kommer en del henvendelser, sier Homme.

Les også: «Nav-skandalen er grov av så mange grunner at det kan ta pusten fra en»

Må rydde opp

Homme forteller at mange av de ansatte er bekymret for hvordan denne saken vil påvirke deres møter med mennesker i jobben fremover.

– Mange er nok bekymret for måten det smeller på. De ansatte er stemmen eller ansiktet man møter hos Nav. Noen mister dessverre sin normale oppdragelse i møte med Nav. Når det skjer slike negative saker, er det risiko for økt aggresjon hos noen folk, sier Homme.

Tirsdag ettermiddag var de tillitsvalgte innkalt til møte med arbeidsgiver, hvor blant annet Nav-skandalen vil være tema.

– Det vi ikke er så «superhappy» over er at vi i NTL Nav ikke visste noen ting før saken kom i media. Vi ble rett og slett sjokkert da vi fikk nyheten, sier Homme.

Les også: Advokatforeningen: – Her har alle i rettsstaten sviktet

Internasjonalt kontor

Fram til 2016 hadde Nav et internasjonalt kontor som tok seg av saker med utenlandsk tilsnitt. Det ble etterhvert så mange slike saker, at kompetansen i 2016 ble spredt rundt i landet på flere enheter.

– Det har vært en del diskusjoner rundt dette siden 2012. Diskusjoner har gått på praksisen. Om Folketrygdloven eller  EU-direktivet skulle ha forrang. Det er naturlig at det er faglige diskusjoner rundt dette i fagmiljøene, men praktiseringen bestemmes gjennom rundskriv, sier Homme.

Nyeste fra Dagsavisen.no: