Innenriks

Advokatforeningen: – Her har alle i rettsstaten sviktet

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith mener at alle i rettssystemet nå må gå i seg selv etter Nav-skandalen.

–  Her har alle i rettsstaten sviktet – Nav, påtalemyndighetene, domstolen og forsvarerne. Alle vi i rettssystemet må nå gå i oss selv, prøve å forstå hvordan dette var mulig, og forebygge at noe slikt kan gjenta seg, sier Merete Smith, Generalsekretær i Advokatforeningen om Nav-saken som ryster Norge.

Mandag ble det kjent at reglene for å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land ikke har vært praktisert riktig siden 2012. Feilpraktiseringen skal ha fått store konsekvenser for enkeltpersoner. Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det avsagt uriktige dommer for trygdebedrageri i minst 48 saker. I 2400 saker skal personer ha fått feilaktige tilbakebetalingskrav fra Nav, opplyste Nav-direktør Sigrun Vågeng på en pressekonferanse mandag.

Merete Smith i Advokatforeningen tror skandalen kan være skadelig for tilliten til rettsvesenet og offentlige myndigheter.

– Det er forferdelig for de som er urettmessig mistenkt, tiltalt og domfelt. Aller mest for dem som har måttet sone i fengsel. Vi har fått vite at det er mennesker som ikke har hatt noe på rullebladet fra før, forteller hun.

Allerede høsten 2017 varslet Trygderetten at det var feil av Nav å nekte å utbetale trygdepenger til folk som oppholder seg i andre EØS-land. Men NAV endret likevel ikke praksis.

Hvordan kan det skje at varsler fra Trygderetten ikke blir fulgt opp? 

– Det synes jeg er vanskelig å forstå, og det er ganske arrogant av Nav overfor en institusjon som er satt til å overprøve  Navs vedtak.

Smith forteller at Advokatforeningen ble kjent med Nav-skandalen et par dager før mediene, og sier at de ikke er trukket inn i det videre arbeidet med saken. Hun mener myndighetene skylder de domfelte en unnskyldning.

– Det kan være tilfeller hvor folk ikke har fått jobb på grunn av at de har dette på rullebladet. De har antakeligvis også krav på erstatning. Og alle de som har tilbakebetalt til Nav det de ikke skulle, må få dette igjen raskt. Der hvor noen er domfelt må saken gjenopptas, og fjernes fra rullebladet.  De bør også få en skikkelig unnskyldning fra myndighetene.

Les alt om Nav-skandalen:

Nyeste fra Dagsavisen.no: