Innenriks

48-åring rammet av Nav-skandalen: – Jeg mista alt jeg eide

Ble dømt for trygdebedrageri for å ha mottatt arbeidsavklaringspenger mens han var i Spania. Etter nyheten om Navs feiltolkning av regelverket håper mannen på å igjen få utbetalt trygden.

Bilde 1 av 2

Mandag ble det kjent at Nav har praktisert reglene for å ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land feil, for trygdemottakere som er bosatt i Norge etter 2012.

De som er omfattet av Nav-skandalen er folk som er bosatt i Norge og har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger mens de har oppholdt seg i andre europeiske land.

Dagsavisen har bedt om og fått innsyn i dommene til ni av straffesakene som omfattes av Nav-skandalen, som har gått i Oslo tingrett.

En av disse omhandler en 48-åring som i fjor høst ble dømt for trygdebedrageri for å ha oppholdt seg i Spania i flere perioder mens han mottok arbeidsavklaringspenger (AAP).  Han ble også dømt for å ha avgitt falsk forklaring. For dette måtte han gjennomføre 75 timer med samfunnsstraff, for å unngå fengsel.

– Det er bra at denne saken nå kommer opp, fordi det nok er mange som er i min situasjon, sier mannen til Dagsavisen.

Les også: LO-advokat om Nav-skandalen: – Regelverket er ikke komplisert

– Mista alt jeg eide

48-åringen forteller at han har gått på arbeidsavklaringspenger siden han pådro seg en yrkesskade i militæret da han var i 20-årene.

– Oppholdene i Spania hjelper på skadene i knær, rygg og skuldre, og er anbefalt av lege. Men så stoppet utbetalingene av arbeidsavklaringspenger, sier han.

Det fikk dramatiske følger.

– Jeg mista alt jeg eide, og fikk masse inkassokrav på meg. Jeg har ikke sjans til å betale de summene jeg er idømt. Jeg føler meg veldig frustrert, forteller mannen.

Han klarer seg nå ved å få økonomisk hjelp av andre.

– Det er ikke noe særlig når du er vant med å klare deg selv, sier han.

Planen hans nå er å kontakte Nav for å få gjenopptatt AAP-utbetalingene.

Er du berørt av Nav-skandalen, og vil snakke med oss? Ta kontakt her.

Les kommentar: «NAV-skandalen er grov av så mange grunner at det kan ta pusten fra en»

Fått store konsekvenser

I en tidlig fase av trygdesaken til 48-åringen, før det ble en straffesak, fikk han bistand fra advokat Jacob Ringsrød. Heller ikke han oppdaget Navs feiltolkning av regelverket.

– Det er lett å være etterpåklok, men hverken EU-direktivet eller avgjørelsen fra Trygderetten var det spesielt lett å se at overprøvde det Nav har lagt til grunn som lovverket. Man forventer jo at myndigheten har kontroll på de helt grunnleggende lovene, sier Ringsrød.

Han forventer nå at den tidligere klienten får erstatning.

– Saken har fått store konsekvenser for ham. Ikke bare fordi han ble idømt straff, men også økonomisk, sier advokaten.

Saken fortsetter under bildet

Gjøvik  20170619.
Forsvarer Jacob Sanden Ringsrød da rettsforhandlingene i den såkalte Dokka-saken startet i Gjøvik Tinghus mandag.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Advokat Jacob Sanden Ringsrød bisto 48-åringen i en tidlig fase i trygdesaken der klienten hans til slutt ble dømt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Les også: Advokatforeningen: – Her har alle i rettsstaten sviktet

Minst 48 feilaktige dommer

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at det har vært minst 48 feilaktige dommer på grunn av feiltolkingen. 36 av disse dommene har endt med fengselsstraff. Den lengste dommen skal ha vært på åtte måneder. Foruten disse har rundt 2.400 personer uriktig fått krav om tilbakebetaling, ifølge Nav.

Onsdag skal Riksadvokaten etter planen sende et brev til politidistriktene hvor det skal redegjøres for hvilken oppfølging sakene skal få.

– Generelt er oppfølgingen at alle som er urettmessig dømt, vil bli kontaktet av politiet og gitt informasjon om mulighetene for gjenåpning, erstatning, retting av register med mer, opplyser Riksadvokaten.

Les mer om Nav-skandalen:

Feilpraktiserte EØS-regler om norske trygdepenger mottatt i utlandet

* Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

* Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, 36 av dem ubetingede fengselsdommer.

* Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

* Reglene for personer bosatt i utlandet, har vært praktisert korrekt.

* Arbeids- og sosialministeren vil be Stortinget om å få redegjøre om saken.

* Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.

* I artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012 fremgår det imidlertid at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgiving. Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt.

* Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Riksadvokaten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: