Innenriks

Ap om Nav-skandalen: – I en sånn sak vil det være feil å si at vi utelukker mistillit

Arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud (Ap) vil ha høring om trygdeskandalen. – I en rettstat som Norge må vi forvente at vi fortolker lovverket riktig, sier Ap-politikeren.

Arbeiderpartiets talsperson på arbeids- og sosialfeltet, Rigmor Aasrud, ble svært overrasket over nyheten om trygdeskandalen i dag.

Flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt til fengsel for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land.

– I en rettstat som Norge må vi forvente at vi fortolker lovverket riktig. Når folk da har blitt dømt til fengsel, og fått store pengebeløp feilaktig inndratt er det et stort tankekors, sier Aasrud til Dagsavisen.

Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, ifølge Nav.

Aps Aasrud mener det er naturlig at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies varslede redegjørelse om saken blir behandlet i enten arbeids- og sosialkomiteen eller kontrollkomiteen.

Les også: Hauglie: Flere titalls trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Ikke på statsrådjakt

Både SV og Rødt har mandag gjort det klart at de ikke kan utelukke mistillit mot Hauglie.

– Hvis svarene til Hauglie viser at dette har vært et helt klart politisk ansvar, og at statsråden ikke har gjort jobben sin, da peker pilene mot henne, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som karrakteriserer saken som «fullstendig galimatias».

Ap er noe mer tilbakeholden.

– Vi må få avholde en høring først, og så får vi konkludere etter det.

– Men heller ikke Ap kan utelukke mistillit?

– Nei, i en sånn sak vil det være feil å si at vi utelukker mistillit, men det betyr ikke at vi er på statsrådjakt. Vi må høre ordentlig på hva som har skjedd, sier Aasrud.

I tillegg til en stortingshøring kan dette være en sak for Riksrevisjonen, mener hun.

–  Hauglie har selv sagt at det skal gjøres en ekstern granskning av hele sakskomplekset. Det er bra. Så ser jeg ikke bort fra at Riksrevisjonen kan tilføre noe utover det, sier Ap-politikeren.

Les også: Frp: Trygdebedrageri-saken er totalt uakseptabel

Dette vil Ap ha svar på

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Noe av det Ap nå vil ha svar på er når denne feiltolkningen ble gjort, og hvordan så mange instanser har lent seg på denne fortolkningen.

–  Både hvordan Nav har jobbet med saken, hvordan trygderetten har gjort sine vurderinger og hvordan påtalemyndighetene har gjort sine vurderinger. Det virker uforståelig at så mange har lagt samme lovforståelse til grunn, sier Aasrud.

Er du rammet av denne trygdeskandalen? Ta kontakt med oss her.

– Vi må få vite når dette gikk gærent i Nav. Jeg hører Nav-direktøren sier at Nav har gjort en feilfortolkning, men noe utover det har jeg grunnlag for å si nå. Uansett har det skjedd en svært alvorlig feil for dem det gjelder, sier Ap-politikeren.

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det avsagt minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. 36 av disse omfatter ubetinget fengsel, og den lengste skal være på åtte måneders fengsel.

KrFs medlem i arbeids- og sosialkomiteen, Geir S. Toskedal, mener det er prematurt å snakke om politiske konskevenser i denne saken.

– Foreløpig er vår oppmerksomhet rettet mot de som er ofre i denne saken; de berørte. Det er for tidlig å snakke om noe mer enn det. Jeg har tenkt masse i dag på de stakkarene som er urettmessig behandlet i denne saken.  De må få den oppreisningen og erstatningen de skal ha, sier Toskedal til Dagsavisen.

Les også: Busch: – Jeg skulle ha blitt orientert tidligere

Feilpraktiserte EØS-regler om norske trygdepenger mottatt i utlandet

* Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

* Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, 36 av dem ubetingede fengselsdommer.

* Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

* Reglene for personer bosatt i utlandet, har vært praktisert korrekt.

* Arbeids- og sosialministeren vil be Stortinget om å få redegjøre om saken.

* Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.

* I artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012 fremgår det imidlertid at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgiving. Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt.

* Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Riksadvokaten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!