Innenriks

Passasjerøkning for Vy

Så langt i år har det vært drøyt 47 millioner togreiser med Vy i Norge, en økning på 2,8 prosent fra samme periode i fjor.

OSLO  20190312.
Under presentasjonen av  nytt felles navn for NSB og Nettbuss.  Det nye navnet ble VY

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Av Alexander Vestrum

Tallene for årets åtte første måneder inkluderer også Gjøvikbanen, opplyser Vy.

– Vi er glade for at toget er den foretrukne reisemåten for stadig flere, sier Arne Fosen, Vys konserndirektør for persontog.

Han håper på fortsatt vekst når det fra 15. desember blir flere avganger og flere seteplasser på togene på Østlandet.

– Kronglete sommer

– Så har vi dessverre hatt en kronglete sommer og høst med utfordringer knyttet til både planlagte og ikke-planlagte stengninger i trafikken. Sett i lys av de betydelige utfordringene Bane Nor har hatt med infrastrukturen, er dette en solid vekst, sier Fosen.

Blant strekningene med økning er regiontrafikken på Dovrebanen og Bergensbanen, som hadde henholdsvis 3,4 prosent og 4,7 prosent flere reiser. Regiontogene på Nordlandsbanen hadde 0,3 prosent færre reiser. På Sørlandsbanen hadde regiontogene en økning på 4,1 prosent. Her overtar Go-Ahead trafikken fra desember i år.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lokal økning ved Bergen og Stavanger

På lokaltog mellom Stavanger og Egersund var det var det 21,3 prosent flere reiser i årets åtte første måneder, sammenlignet med 2018. Dette forklares med innføring av bomring i Stavanger og utvidet billettsamarbeid med mellom Vy og Kolumbus.

Lokaltogene mellom Bergen og Arna kan vise til en økning på 20,1 prosent i tallet på reiser.

– Vi har kjørt flere tog sammenlignet med 2018. Årsaken til dette er at de såkalte «sprengningslukene» er borte, samt enkelte justeringer som er gjort i rutetabellen for 2019. Strekningen har også fått nytt togmateriell. I tillegg har den ytre bomringen i Bergen ført til vekst i antall passasjerer, melder Vy.

Regiontogene på Raumabanen hadde en nedgang på 7,9 prosent, og her var trafikken påvirket av stengninger på grunn av rasfare fra Veslemannen.

Planlagt arbeid

På lokaltogene mellom Trondheim og Røros var det 15,9 prosent færre reiser, og Vy forklarer dette med planlagt arbeid på strekningen, saktekjøringer og midlertidig stans på Rørosbanen grunnet en rekke småbranner i juli.

Regiontogene mellom Drammen og Lillehammer hadde 8,6 prosent færre reiser. Det forklares med sommerarbeider mellom Drammen og Asker i seks uker og mellom Lillehammer og Moelv i nærmere 6 uker.

For regiontog på Vestfoldbanen var det en økning på 17 prosent, noe som forklares med en god utvikling etter at Eidangerparsellen mellom Skien og Porsgrunn åpnet.

For lokaltogene i Oslo-området var det en økning på 0,7 prosent.