Innenriks

Stor vekst i antall straffesaker i 2019

Antall innkomne meddomsrettssaker øker med 8 prosent i gjennomsnitt for hele landet, men i Bergen øker det med hele 34 og i Oslo med 36 prosent, melder Rett24.

– Jeg spurte straffesaksavdelingen her på huset om vi noen gang har hatt et så høyt tall. Det har vi hatt, men det er lenge siden. Dette er et veldig høyt tall, forteller sorenskriver Yngve Svendsen ved Oslo tingrett til Rett24.

Tallene for første halvår i 2019 viser at antall innkomne meddomsrettssaker øker med 8 prosent for hele landet sammenlignet med samme periode i 2018. I de to største byene i Norge øker tallene med 34 og 36 prosent.

Svendsen opplyser at det nå er satt flere dommere fra sivile saker til å behandle straffesaker for å få ned saksbehandlingstiden. Dette kan påvirke behandlingstiden av sivile saker.

– Kapasiteten er sprengt. Vi jobber hardt for å holde saksbehandlingstiden, men har ikke klart det etter sommeren.

Les også: Oslo-vold skaper bekymring

Restanser

En av grunnene til økningen i straffesaker er at politiet har hatt et stort antall restanser som følge av politireformen.

Restanser er saker som ikke er ferdig behandlet. Både de det jobbes med og de det ikke jobbes med.

– Hovedårsaken til den store veksten i Oslo er restanseprosjektet vi kjørte fra juni 2018 til juni 2019. Det har avgjort over 3.000 saker. I tillegg har andre enheter også jobbet ned sine restanser, sier påtaleleder ved Oslo politidistrikt, Beate Brinch Sand. (NTB)

Les også: Toppolitikere møtes om Oslo-vold