Innenriks

FN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert

– I stedet for at noen tar beslutninger på vegne av noen, må det innføres ordninger som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne får støtte til å uttrykke sin vilje, sier FNs spesialrapportør Catalina Devandas.

Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal har kjempet en årelang kamp mot stat og kommune for at sønnen «Karl» skal få mer selvbestemmelse over eget liv.

Før sommeren skrev Dagsavisen om Ragnhild Johnsen Meldalen og Arne Ugedal og deres kamp for at sønnen «Karl», som bor i en privat institusjonsbolig, skal få et bedre botilbud, bedre helseoppfølging og mer selvbestemmelse over egen hverdag. Foreldrene mener Karl, som fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemning som ung, har fått oppnevnt en verge mot sin vilje. Myndighetene mener Karl ikke har såkalt samtykkekompetanse. For halvannet år siden vedtok Kongsvinger kommune at foreldrene ikke får være sønnens nærmeste pårørende. Både advokaten og foreldrene mener det er hevet over tvil at Karl vil ha sin mor som verge og at han har uttrykt dette, men ankeinstansene har ikke gitt dem medhold. Situasjonen er fortsatt fastlåst, bekrefter Johnsen Meldalen overfor Dagsavisen.

Kritikken fra FN

En rekke organisasjoner som representerer personer med nedsatt funksjonsevne, mener i likhet med foreldrene fra Kongsvinger at dagens vergemålsordning må endres og at den enkeltes rettigheter når det gjelder selvbestemmelse over eget liv ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Det samme mener FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), som har kommet med krass kritikk av vergemålsordningen i Norge.

Sist uke avsluttet Catalina Devandas, FNs spesialrapportør for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, et ti dagers besøk i Norge.

– Dagens vergemålsordning må endres fundamentalt. I stedet for at noen tar beslutninger på vegne av noen, må det innføres ordninger som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne får støtte til å uttrykke sin vilje, sier Devandas til Dagsavisen.

In this image made from video, Catalina Devandas Aguilar, UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities, speaks during a meeting in Pyongyang, North Korea, Wednesday, May 3, 2017.  Devandas Aguilar is the first UN Human Rights Council (OHCHR) official to visit North Korea. (AP Photo)

Catalina Devandas, FNs spesialrapportør for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Foto: AP/NTB scanpix

Under oppholdet i Norge møtte hun en rekke myndighetspersoner, organisasjoner og personer med nedsatt funksjonsevne. Devandas har skrevet en slutterklæring fra sitt opphold.

Hun mener vergemålsloven som trådte i kraft i 2013, er utdatert og har en foreldet tilnærming til vergemål «ved å fokusere på representasjon framfor bistand til beslutninger».

Les også: «Karl»-saken: – Et enormt maktmisbruk

Profesjonelle verger

Devandas mener det er problematisk at nesten 40 prosent av de over 40.000 personene som er under ordinært vergemål, er ansett å ha manglende samtykkekompetanse.

Spesialrapportøren tar også opp at de profesjonelle vergene i Norge representerer veldig mange personer.

– I Oslo kommune finnes det for eksempel 300 profesjonelle verger som representerer rundt 13.000 personer. Under slike omstendigheter er det usannsynlig at personers ønsker og preferanser vil bli tilstrekkelig lyttet til og respektert, skriver hun.

Med dagens teknologi og kunnskap, mener hun det er mulig å gi personer som er under vergemål langt mer støtte og hjelp til å ta beslutninger.

– Dere stiller de rette spørsmålene, dere har ressursene og teknologien. Jeg kan ikke se noen hindringer. Derfor er jeg optimist.

Devandas oppfordrer regjeringen til å oppnevne et eget lovutvalg til å revurdere dagens regelverk og foreslå et nytt system for beslutningsstøtte som samsvarer med FNs anbefalinger.

– Har mennesker med nedsatt funksjonsevne de samme rettighetene som alle andre i Norge? Det er spørsmålet dere må stille, sier Devandas.

Les også: Prest om «Karl»-saken: – Myndighetene må komme foreldrene i møte

Ombudets forventninger

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm møtte Devandas under oppholdet i Norge.

– Det er ikke tilfredsstillende å flikke på dagens system for såkalt «frivillig» vergemål. Jeg støtter fullt ut kravet om en helhetlig utredning. Vi trenger å få på plass et bedre og mer tidsriktig system med reell beslutningsstøtte til dem det gjelder, sier Bjurstrøm og legger til:

– Det er ikke lenge siden Norge fikk sterk kritikk av FN for manglende etterlevelse av konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Nå har Norge hatt besøk av spesialrapportøren fra FN, som bekrefter denne kritikken. Jeg har en klar forventning om at myndighetene tar den kritikken alvorlig og at vi framover vil se en politikkutforming i tråd med anbefalingene i rapporten.

Les også: Ombudet om vergemål: – Det trengs omfattende endringer