Innenriks

Visjon kan redde Østfoldbanen

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Da må det bygges jernbane, sier Aps Stein Erik Lauvås.

Den planlagte utbyggingen av Østfoldbanen med dobbeltspor til Sarpsborg, har blitt et hett tema etter at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2020, har gjort det klart at den skrinlegges i sin nåværende form.

Mandag var toppolitikere fra Østfold samlet til krisemøte om dette.

– Vi ser hvordan man bygger ut over hele Østlandet, men ikke i det fylket som skal forbinde oss med utlandet, nemlig Østfold, uttalte Halden-ordfører Thor Edquist (H), til NTB i den anledning.

Vedtak i august

Aps Stein Erik Lauvås finner grunn til å minne om et vedtak som Erna Solberg (H) og de øvrige nordiske statsministrene fattet på Island så sent som 20. august.

«Vi i Norden har som visjon at vi vil bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030», heter det her.

For å oppnå denne visjonen vil statsministrene «satse spesielt» på en «grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for karbonnøytralitet».

«Løsningene finnes - de er rett foran oss», heter det også, før blant annet «grønn transport og investeringer», nevnes.

– Visjonen er glimrende. Jeg stiller meg 100 prosent bak den, men for å få oppfylt visjonen, må det ses på de praktiske virkemidlene som kan bidra til det. Da peker jernbanen seg ut, sier Lauvås.

Saken fortsetter under bildet

Stein Erik Lauvås er stortingsrepresentant for Ap og rapportør på transport i Utvalget for vekst og utvikling i Norden. FOTO: BERNT SØNVISEN

Stein Erik Lauvås er stortingsrepresentant for Ap og rapportør på transport i Utvalget for vekst og utvikling i Norden. FOTO: BERNT SØNVISEN

I tillegg til å være stortingsrepresentant fra Østfold for Ap, er han også som også rapportør på transport i Utvalget for vekst og utvikling i Norden, som er del av Nordisk råd.

– Det at regjeringen mener det er uaktuelt å gå videre med de eksisterende planene for Østfoldbanen, styrker behovet for å komme til enighet om et bedre jernbanetilbud fra Oslo gjennom Østfold og videre til både Göteborg og Stockholm, mener Lauvås.

– Her må det bygges en effektiv grensekryssende infrastruktur til erstatning for dagens infrastruktur, hvor deler av traseene ble sprengt ut allerede på slutten av 1800-tallet. Jernbanesystemet vi har i dag er ikke bærekraftig og framtidsrettet. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Nå må det tas «noen spadetak».

Les også: Lys i tunnelen for Østfoldbanen?

26-28 milliarder

Både vanskelige grunnforhold i Østfold og en prislapp for prosjektet som er blitt mer enn tredoblet, fra rundt 8 milliarder kroner til 26-28 milliarder kroner, har bidratt til at regjeringen har fått kalde føtter.

– Det er underlig at det ikke er blitt tatt høyde for at Østfold er bygd på leire og stein. Det har vi som bor i Østfold visst siden åttende klasse, kommenterer Lauvås.

– Jeg forstår at de høye investeringene nå kompliserer saken, men jeg mener det er fullt mulig å finne løsninger for finansieringen, når statsministrene i Norden først har vedtatt denne visjonen for 2030.

Så langt er ikke Lauvås fornøyd med hvordan statsministrene har forholdt seg til tidligere forslag fra Utvalget for vekst og utvikling i Norden, som kan styrke integreringen av transportsystemene og bedre jernbaneforbindelsene mellom landene.

– 70.000 daglig

I fjor sa nemlig de nordiske regjeringene nei til både:

Et nytt nordisk ministerråd for transportspørsmål.

Opprettelsen av et nordisk fond for finansiering av utredninger, analyser og planleggingsarbeid for transportinfrastruktur over landegrensene i Norden.

Statsministrene burde ha vært litt mer «framme i skoa», mener Lauvås.

Et bedre jernbanetilbud mellom Norge og Sverige vil bli til nytte for svært mange påpeker han.

– Handelen mellom de nordiske landene er enorm. 70.000 mennesker reiser daglig over en nordisk grense. Mulighetene for et mer forpliktende og effektivt samarbeid i Norden er store. Vi deler den norske modellen, tilliten mellom landene er stor og vi har i stor grad en felles folkelig kultur og forståelse, sier Lauvås.

Samtidig øker lysten til å reise med tog i befolkningen, også på litt lengre strekninger. Det tar nå både svenske SJ og Vy konsekvensen av.

Fra 15. desember øker Vy antallet avganger mellom Oslo og Göteborg fra tre til fire på hverdager, og fra fra to til tre i helgene.

SJ, på sin side, har varslet at de vil begynne å kjøre tog mellom Oslo og Stockholm annenhver time så fort arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg på Kongsvingerbanen er ferdig i 2021.

Vel og bra, men på ingen måte tilstrekkelig, mener Lauvås.

– Vi er nødt til å gjøre noe med infrastrukturen for å få et effektivt og punktlig togtilbud. Vi kommer ikke utenom det.

Nyeste fra Dagsavisen.no: