Innenriks

Forsvarer F-35

– Disse klimafanatikerne setter verken Norges sikkerhet eller innbyggernes trygghet først, sier Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen om kritikken av de nye F-35-flyene.

– Vår forsvarsevne skal prioriteres først, mener Per-Willy Amundsen (Frp), her fotografert ved testing av en flysimulator på Sola lufthavn, i hans tid som justis- og beredskapsminister. FOTO: CARINA JOHANSEN/NTB SCANPIX

Slik reagerer den tidligere justis- og beredskapsministeren på kritikken av at de nye F-35-jagerflyene vil føre til vesentlig høyere utslipp av klimagasser.

Utslippene fra Forsvarets luftfartøy vil øke med hele 207 prosent fram mot 2030, går det fram av statsbudsjettet. Det skyldes i hovedsak de nye F-35-jagerflyene, som i gjennomsnitt bruker 60 prosent mer drivstoff enn F-16-jagerflyene de skal erstatte.

Både Natur og Ungdom, Greenpeace, Spire og SV stilte seg kritisk til dette i Dagsavisen tirsdag. Flere av dem mente antallet nye jagerfly burde reduseres eller iallfall vurderes, på grunn av økningen i utslippene av klimagasser.

Les også: Norges nye jagerfly er utslippsbomber

– Atomdrevne systemer

Per-Willy Amundsen, som nå er forsvarspolitisk talsmann i Frp, har lite til overs for disse innvendingene.

– Frp mener at vår forsvarsevne skal prioriteres først. Med mindre klimafanatikerne vil legge ned Forsvaret, så kan de jo komme med konstruktive forslag til hvordan å redusere utslippene mest mulig, uten å svekke forsvarsevnen, sier Amundsen til Dagsavisen.

– En måte å sikre et operativt og slagkraftig forsvar på, som samtidig reduserer klimagasser, er å gå over til atomdrevne våpensystemer som nesten er utslippsfrie. Det kunne virkelig redusert klimagassutslippene. Men disse klimafanatikerne setter hverken Norges sikkerhet eller innbyggernes trygghet først, de vil altså redusere vår sikkerhet for å få gjennomslag for symbolpolitikk som har null innvirkning på klimaet globalt.

– Er du helt imot at Forsvaret kutter i sine utslipp?

– Forsvaret har allerede i dag strenge miljøkrav de forholder seg til. Og utviklingen er stadig positiv, og det er bra. Men Frp vil ikke akseptere at forsvarsevnen reduseres som følge av symbolsk klimaaktivisme, svarer Amundsen.

Les også: Bruun-Hanssens superforsvar krever milliardsatsing

– Fordummende

– Hva er det F-35-jagerflyene vil kunne bidra med som F-16-flyene med lavere utslipp ikke har klart?

– F-35 er verdens mest moderne jagerfly som blant annet har betydelig bedre våpensystemer, rekkevidde og stealthteknologi, og som er bedre egnet til å samarbeide med og støtte våre NATO-allierte. Å sette klimaspørsmålet opp mot vår evne til å sikre egne grenser og eget folk, er både smålig og fordummende. Det illustrerer hvor langt ute på viddene klimadebatten har kommet, svarer Amundsen.

Av statsbudsjettet går det fram at utslippene fra Forsvarets luftfartøy vil være på 182.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030, mot 88.000 tonn CO2-ekvivalenter i fjor. Forsvarets samlede utslipp fra sitt materiell samt på andre måter, vil øke til 336.000 tonn CO2-ekvivalenter mot 251.000 CO2-ekvivalenter i fjor.

– Om vi setter tallene i perspektiv vet vi at Norge står for om lag 0,14 prosent av verdens globale klimagassutslipp. Forsvaret utgjør 0,45 prosent av Norges totale utslipp. Den forventede utslippsøkningen fra Norges forsvar utgjør da om lag 0,00022 prosent av globale klimagassutslipp, sett ut ifra dagens utslippstall, sier Amundsen.