Innenriks

Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent

Innkjøpene av de nye F-35-jagerflyene vil føre til vesentlig høyere utslipp i 2030, ifølge regjeringen.

Om ti år ligger det an til at de direkte utslippene fra Forsvarets bruk av drivstoff til flyene, båtene og kjøretøyene sine, vil være hele 33 prosent høyere enn i fjor.

Det går fram av klimaeffekten av Forsvarsdepartementets budsjett, i Klima- og miljødepartementets budsjettforslag for 2020.

«Utsleppa i 2030 vil vere vesentleg høgare hovudsakeleg som følgje av innfasing av F-35 jagarfly», står det å lese der.

Flere miljøorganisasjoner fortviler over dette.

– Det er generelt et stort problem at militæret i verden får fritak fra klimarapportering og klimatiltak. Slik kan vi ikke ha det når alle deler av samfunnet skal ned på nullutslipp innen 2050, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Les også: Bruun-Hanssens superforsvar krever milliardsatsing

207 prosent økning

I fjor var de beregnede utslippene fra Forsvarets fly, båter og kjøretøy på 242.000 tonn CO2-ekvivalenter.

Fram mot 2030 antas det at det vil vokse til 322.000 tonn CO2-ekvivalenter, selv om det forventes en nedgang i utslippene fra både Forsvarets administrative kjøretøy og båtene deres.

Forklaringen er til dels en antatt vekst i utslippene fra de militære kjøretøyene på 12,5 prosent. Denne økningen blir likevel satt fullstendig i skyggen av hva som er i vente for Forsvarets flygende materiell. Beregningene tilsier utslipp som er 207 prosent høyere i 2030 enn de var i 2018.

Det innebærer at Forsvarets luftfartøy, med de nye F-35-jagerflyene i spissen, alene vil stå for 56 prosent av Forsvarets samlede direkte utslipp da, mot 36 prosent i fjor.

Kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet forklarer økningen med at F-35-jagerflyene har «en vesentlig kraftigere motor» enn F-16 flyene de skal erstatte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

5.600 liter i timen

Gjennomsnittlig drivstofforbruk for de nye jagerflyene anslås å være så mye som 60 prosent høyere enn hos dagens jagerfly.

For hver flytime er det snakk om 5.600 liter for F-35, mot 3.500 liter for F-16.

– Hvordan ser politisk ledelse på at utslippene fra forsvarssektoren kommer til å øke betydelig som følge av kjøpene av F-35-jagerflyene?

– Det er bred enighet om at det å løse klima- og miljøutfordringene er blant de største oppgavene vi står overfor i vår tid, svarer Gjemble.

– Forsvarssektoren faser ut fossil olje til oppvarming for å redusere utslipp av klimagasser. Når det gjelder våre nye kampfly legges det opp til at så mye som mulig av den operative treningen med F-35 skal foregå i simulator. Målt som andel av ren operativ trening med F-35, er forventet andel av simulatortrening i framtiden anslått til om lag 40 prosent. Dette er vesentlig høyere enn for F-16, fortsetter han.

– Den sikkerhetspolitiske utviklingen i våre nærområder vil påvirke i hvor stor grad vi vil måtte benytte våre kampfly til å løse oppdrag og dermed omfanget av klimautslipp, sier Gjemble også.

Gjemble understreker dessuten at det «er knyttet betydelig usikkerhet» til utslippsberegningene i forslaget til statsbudsjett for 2020.

– Både aktivitetsnivået og drivstofforbruket er basert på overordnede målsettinger og generelle data. Anslag om drivstofforbruk på materiellsystem som ikke er ferdig innfaset, er svært usikre, påpeker han.

Les også: Forsker: Norges posisjon er farligere enn under den kalde krigen

– Gjør verden farligere

SV har tidligere argumentert med at 40 nye F-35-jagerfly burde være nok i stedet for de 52 som Norge nå etter hvert skal få, for å spare penger.

– Disse tallene viser at det ville vært bra for klimaet også, konstaterer partiets Lars Haltbrekken nå.

– Kjøpet av 52 nye jagerfly nuller ut effekten av alle andre klimatiltak i Forsvaret og sørger for at utslippene går kraftig opp. Forsvarets utslipp viser at også de må gjennomføre utslippskutt slik resten av samfunnet må, tilføyer han.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, er enig.

– Klimakrisa krever handling på alle samfunnsområder. Det må selvsagt inkludere svindyre, forurensende jagerfly. Statsbudsjettet legger ikke opp til å nå Norges klimamål. Vi forventer oss at opposisjonen fortsetter å utfordre regjeringen både på flyutslipp og oljeleting, sier Pleym.

Også Hege Skarrud, leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, mener antallet nye jagerfly bør reduseres.

– Vi kjøper forsvarsmateriell med en tanke om å forsvare oss mot konflikt, mens vi samtidig er med på å gjøre verden til et farligere sted gjennom økte klimagassutslipp og å bruke mer av verdens raskt minkende ressursgrunnlag. Klima- og miljøkrisa river livsgrunnlaget vekk fra under føttene våre over hele verden, og her vil vi bidra til å skape flere og flere konflikter. Norge bør som minimum utrede denne risikoen ved kjøp av nye jagerfly, samt begrense antallet drastisk, sier hun.

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom ser ingen grunn til at Forsvaret skal være i en særstilling når det gjelder behovet for utslippskutt.

– Høyre sa en gang at klima skulle gjennomsyre alt denne regjeringen gjør, men dette viser at det bare er tomme ord i forsvarspolitikken. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har like mye ansvar som alle andre for å sikre utslippskutt. Her sluntrer han unna.

Se fakta under bildet

Forsvaret kan ikke være fritatt fra utslippskutt, mener Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Forsvaret kan ikke være fritatt fra utslippskutt, mener Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Fakta

  • F-16 et kompakt multirollekampfly som Forsvaret har brukt siden 1980.
  • F-16 veier nær 8.300 kilo uten last og 12.000 kilo med last.
  • F-35 er også et multirollefly, men ifølge regjeringen.no kan det utføre langt flere oppdrag uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner, enn F-16.
  • F-35 veier 13.300 kilo uten last og 31.000 kilo med last.
  • F-16 har et gjennomsnittlig drivstofforbruk ved full drift på 3.500 liter per flytime, ifølge Forsvarsdepartementet.
  • F-35 har et tilsvarende drivstofforbruk på 5.600 liter.
  • Norge har 57 F-16-fly og får etter hvert 52 F-35-fly.

Mer fra Dagsavisen