Innenriks

– Ap diskuterte selv å kutte AAP fordi de så at det ikke fungerte

Programkomiteen i Arbeiderpartiet foreslo å halvere makstiden for unge AAP-mottakere under Hadia Tajiks ledelse i 2017. To år senere kritiserer partiet regjeringen for «usosiale kutt» mot samme gruppe.

Det er på Twitter at Stefan Heggelund, som tidligere satt i arbeids- og sosialkomiteen for Høyre, tar til motmæle mot Arbeiderpartiet, som har vært en av de sterkeste kritikerne av regjeringens kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP).

Det vakte sterke reaksjoner da regjeringen først strammet inn AAP-regelverket i 2018, og deretter foreslo å senke minstesatsen for unge AAP-mottakere fra 198.000 til 130.000 kroner i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram mandag.

NRKs «Politisk kvarter» tirsdag kalte Ap-leder Jonas Gahr Støre regjeringens budsjettkutt for usosiale og smålige, og advarte mot en «uføreeksplosjon». 

Les også: Nav-ansatte «nesten sjokkert» over regjeringens nye AAP-kutt

Heggelund: Ap prioriterer retorikk foran politikk

Kritikken fra Ap er lite troverdig, mener Heggelund.

– I bunn og grunn etterlot Ap seg et konkursbo av en trygdeytelse, der folk risikerte å gå ufrivillig passive i opp til halvannet år. Derfor er all kritikk Ap kommer med om AAP blottet for relevans, det er deres mislykkede innretning vi rydder opp i, skriver han i en SMS til Dagsavisen.

Heggelund viser til at Ap selv har diskutert å kutte i AAP-ordningen. Før Ap-landsmøtet i 2017, foreslo partiets programkomité at alle født i 1990 eller senere skulle få redusert makstiden de kunne få AAP fra to til fire år. Til gjengjeld skulle Nav eller kommunen stille med jobbgaranti.

Programkomiteen ble ledet av Hadia Tajik, Ap-nestleder og nyvalgt finanspolitisk talsperson.

– Vi har ingen tid å miste. At unge mennesker skal gå på arbeidsavklaringspenger (AAP) i fire år er det ingen grunn til, sa Tajik til NRK den gang. 

Forslaget ble nedstemt på Aps landsmøte samme vår.

Saken fortsetter under bildet. 

Hadia Tajik

Hadia Tajik stod i spissen for Aps programkomité som i 2017 foreslo å kutte makstiden for AAP for unge mottakere. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Ap diskuterte å kutte AAP til to år, nettopp fordi de så at det ikke fungerte slik det var. Men så fant de ut at de kunne angripe oss for å være usosiale isteden. Retorikk ble viktigere for dem enn å forbedre trygdesystemet, skriver Heggelund.

Les også: LO reagerer på AAP-kuttene: – Viser hvor travelt regjeringen har det med å kutte hos de svakeste

Tajik: Useriøs sammenlikning 

Tajik kaller kritikken fra Høyre for «useriøs».

– Det er helt useriøst å sammenligne en helhetlig aktivitetsreform for unge uføre, med en jobbgaranti i enden av oppfølgingen, med det som er et rent kutt, uten garantier. Med vårt forslag ville NAV fått i oppgave, og midler til, å følge opp disse ungdommene og sikre dem plass i ordinære jobber, skriver Tajik i en SMS og viser til Aps sosialpolitiske talsperson, Lise Christoffersen, for utfyllende kommentarer.

I likhet med Tajik, mener Christoffersen at AAP-forslaget fra Aps programkomité er langt unna forslaget regjeringen har lagt fram i sitt statsbudsjett.

– Dette ble diskutert i partiorganisasjonen vår og landsmøtet mente det var et godt forslag, men at det var urealistisk at alle skulle bli avklart i løpet av to år. Derfor valgte vi å beholde fire år som makstid og vedtok å gå inn for en jobbgaranti. Det har vi senere fremmet i Stortinget, men ble nedstemt.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo  20190407.
Lise Christoffersen under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lise Christoffersen avviser kritikken fra Høyres Stefan Heggelund om at Ap overlot «et konkursbo av en trygdeytelse» til regjeringen. Foto: NTB Scanpix

Les også: Elin måtte velge mellom medisiner og mat 

Går ikke inn for reversering enda 

Christoffersen er blitt forelagt kritikken fra Heggelund, og svarer med at det er på tide at regjeringen tar ansvar for sin egen politikk.

– Nå har regjeringen sittet med makten i seks år. Det begynner å nærme seg de åtte årene de stadig påpeker at vi satt i regjering. Når skal de begynne å ta ansvar for egen politikk? Vi vet at AAP er et vanskelig tema, og vi vet at det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet hvis du har en skade eller sykdom. Mange med en funksjonshemning er desperate etter å få seg jobb, men de finner det ikke. Da er det ingen løsning å ta vekk folks livsgrunnlag. Det er uverdig, sier Christoffersen.

På spørsmål om Ap vil gå inn for å reversere AAP-kuttene i sitt alternative statsbudsjett, svarer Christoffersen at hun ikke vil forskuttere noe. 

– Regjeringen har kommet med kutt på kutt siden 2014, og vi har stemt imot dem alle sammen. Men inntil Stortinget får en ny sammensetning, er det ikke mulig for oss å gjøre noe med forslagene vi fremmer og som blir stemt ned. Når vi forhåpentligvis kommer i regjering i 2021, må vi gå gjennom alle disse kuttene og ta en grundig diskusjon på hva vi skal prioritere. Vi kan ikke fjerne åtte år på ett, men dette står høyt på vår agenda.

Christoffersen vil likevel ikke frede dagens AAP-ordning.

– Jeg er helt enig i at måten den har fungert på til nå, ikke har vært tilfredsstillende. Folk har gått på AAP i årevis uten å få en avklaring, men at det skyldes stønadsnivået er ikke sikkert. Det handler heller om hvilke ressurser Nav har til å gjøre en god jobb og få til en rask avklaring, enten til jobb eller trygd.

Nyeste fra Dagsavisen.no: